Gedwongen ontslagen door bezuiniging gesubsidieerde banen

Als de bezuinigingsplannen van het kabinet op gesubsidieerde arbeid doorgaan, is ook in Leiden volgend jaar niet te ontkomen aan gedwongen ontslagen. Dat schrijft wethouder Alexander Geertsema in een brief aan staatssecretaris Rutte van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Geertsema verzoekt de staatssecretaris namens de G26 om de voorgenomen bezuinigingen te heroverwegen.

Geertsema is binnen de G26 voorzitter van de pijler Economie en Werk. De G26 zijn de 26 middelgrote steden in Nederland, waarmee in het kader van het Grote Stedenbeleid in december vorig jaar juist nog meerjarige afspraken zijn gemaakt over het leveren van extra inspanningen om mensen met bijstandsuitkeringen aan betaald werk te helpen. De steden geven aan dat de plannen niet acceptabel zijn en bovendien in strijd met de meerjarige afspraken die gemaakt zijn in het kader van het Grote Stedenbeleid. Ten eerste ten aanzien van de mensen die nu een gesubsidieerde baan vervullen en ten tweede omdat daardoor nuttig werk dat nu op het terrein van veiligheid, zorg, onderwijs en leefbaarheid wordt gedaan onder druk komt te staan.

Het kabinet wil ongeveer 25 % bezuinigen op de budgetten voor gesubsidieerde arbeid. Per 1 juli 2002 hebben binnen de G26 ruim 23.500 mensen een gesubsidieerde baan. Als een kwart daarvan moet vervallen, kan het niet anders dan dat dat gepaard gaat met gedwongen ontslagen. Alexander Geerstsema gaf eerder al aan, vanuit zijn functie als wethouder, dat Leiden niet zelfstandig de gesubsidieerde banen in stand zal kunnen houden. In Leiden hebben momenteel 612 mensen een zogenaamde ID of WIW-baan. Als de kabinetsplannen ongewijzigd doorgaan, zouden hiervan dus 153 arbeidsplaatsen vervallen.

Leiden grotestedenbeleid


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×