Leidse raad tegen deels compenseren prijsstijgingen

Een raadmeerderheid van GroenLinks, D66, PvdA en VVD is tegen het slechts ten dele compenseren van de prijsstijgingen aan instellingen die van de gemeente subsidie ontvangen. De prijzen stijgen naar verwachting in 2003 met ongeveer 4,25%.

Het College van burgemeester en wethouders wil de subsidies maar met 2,5% laten stijgen. Het niet volledig vergoeden van de prijsstijgingen brengt de instellingen in de problemen. Deze moeten daardoor zelf beslissen welke taken ze niet meer uitvoeren. De indieners van de motie vinden dat onacceptabel. Dergelijke keuzes moeten door de politiek worden gemaakt. In januari willen de vier partijen van het college een overzicht van de zaken die de gesubsidieerde instellingen niet meer hoeven uit te voeren.

Advertentie

Leiden begroting


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×