Hulpactie voor Buffalo City

Vanwege de ernstige noodsituatie in Buffalo City organiseert de Stichting Leiden-Buffalo City een inzamelingscampagne voor de slachtoffers van de watersnoodramp die de Leidse zusterstad in augustus trof. De campagne is gestart op 18 november, de eerste dag van de Zuid-Afrika week die van 18 tot 24 november rond Buffalo City werd georganiseerd. In totaal zijn er 200 nieuwe huizen nodig en moeten 700 beschadigde huizen weer worden opgebouwd. De gemeente Buffalo City stelt grond ter beschikking waarop de mensen, ondersteund door plaatselijke dienstverleners, hun eigen huisje kunnen bouwen. De Stichting Leiden-Buffalo City wil € 75.000 inzamelen. Met dat geld kunnen 50 huisjes worden gebouwd. Bijdragen kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer 53.34.529 van de Stichting Leiden-Buffalo City.

Eind augustus heeft er in het Zuid-Afrikaanse Buffalo City als gevolg van hevige regenval een zware overstroming plaats gevonden. Hierdoor is een enorme schade aangericht. De ergst getroffen delen van de stad zijn de krottenwijken, waar de hutten, die meestal uit niet meer dan hout en golfplaat bestaan, door het water zijn weggespoeld of vernield. Bijna 3000 mensen zijn dakloos geworden, de meeste hebben niets meer dan de kleren die ze op het moment van de overstroming aan hadden. Zij leven nu al twee maanden in tenten of gymnastiekzalen. Ook wegen, bruggen, riolen en kanalen hebben ernstige schade opgelopen. Zo ernstig zijn de gevolgen van deze watersnoodramp dat er in Buffalo City een noodsituatie is ontstaan. Er is inmiddels een inventarisatie van wat er aan herstel en herhuisvesting moet worden gedaan. Er zullen veel nieuwe onderkomens voor de dakloos geworden bevolking moeten worden gebouwd.

Veel instellingen, organisaties en ondernemingen van beide steden hebben in de afgelopen jaren in het kader van de stedenband met elkaar kennis gemaakt. Over en weer hebben er werkbezoeken en uitwisselingen plaats gevonden, waardoor een hechte relatie is ontstaan. De Stichting Leiden-Buffalo City doet daarom een beroep op Leidse organisaties, kerken, verenigingen, bedrijven en de universiteit om de campagne te steunen. Ook de scholen is gevraagd om aandacht te besteden aan de actie. Daartoe zijn voor alle leerlingen in het basis- en het voortgezet onderwijs lesbrieven verspreid met informatie over de ramp.

Tijdens de Zuid-Afrikaweek is er geregeld aandacht besteed aan de financiële campagne voor Buffalo City. De media hebben er over bericht, bij verschillende activiteiten is verteld over de ramp en de campagne en de lokale omroep Holland Centraal zendt gratis spotjes uit. Ook veel scholen en kerken hebben een bijdrage geleverd.

De campagne loopt nog tot eind december. Het is de bedoeling het geld na beëindiging van de campagne, begin 2003, officiëel aan het gemeentebestuur van Buffalo City over te dragen.

Leiden stedenband


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×