Wethouder schoffeert Stedenbandgroepen

5

Als de verschillende Stedenbandgroepen in Leiden niet zorgen voor een veel breder draagvlak dan hoeven ze van de gemeente ook niet veel te verwachten. Dat bleek donderdagavond in de vergadering van de Commissie Onderwijs en Cultuur. De commissie besprak de Stedenbandennota van wethouder Rabbae. Die nota heeft een hoog ambitieniveau met niet alleen aandacht voor de bestaande stedenbanden met plaatsen als Oxford, Torun en Krefeld, maar gaat ook in op het opzetten van nieuwe stedenbanden met plaatsen in zogenaamde ‘herkomstlanden’. Landen dus, waar vandaan veel mensen naar Leiden zijn gekomen, zoals Turkije en Marokko.

Of de nota ook wordt uitgevoerd hangt, wat plaatsvervangend wethouder Wim de Boer (GroenLinks) betreft, niet alleen af van wat de gemeenteraad ervan vindt, maar vooral van wat de burgers er zelf van maken. De Boer proeft gemakzucht in de inspraakreacties van de groepen die zich in Leiden met de stedenbanden bezighouden. De Boer: “Ze hebben voor Buffalo City in Zuid-Afrika bijvoorbeeld prachtige bedragen binnengehaald via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), maar ik mis de echte betrokkenheid vanuit de stad zelf.”

In Zutphen, De Boer’s woonplaats, ging dat heel anders, zo vertelde hij. “Daar werden door het plaatselijke Nigaragua-comite uitgebreide inzamelacties onder de bevolking gehouden. In Leiden hangt de realisatie van het ambitieniveau dus vooral af van het particulier initiatief. De gemeente ondersteunt dat van harte, maar gaat het niet zelf initiëren.”

De Leidse Stedenbandgroepen reageren teleurgesteld op de uitspraken van de wethouder. “Hij weet er kennelijk niks van. In Leiden zijn honderden mensen betrokken bij de stedenbanden.” Ook het plan van het College om nieuwe stedenbanden aan te gaan met herkomstlanden valt slecht bij de bestaande groepen. De heer Dordrechter reageerde namens de verschillende groepen op de nota: “Stedenbanden moeten we vooral niet verwarren met banden met de herkomstlanden. Het weinige geld dat beschikbaar is, moet echt in de bestaande stedenbanden worden gestopt. Stedenbanden met herkomstlanden hebben te maken met onze eigen samenleving en moeten maar via het Grotestedenbeleid (GSB) worden gefinancierd.”

De meeste raadsfracties waren op zich blij dat de nota er eindelijk was gekomen, maar hadden wel de nodige bedenkingen. Vooral het uitbreiden van het aantal stedenbanden kan op niet veel steun rekenen. Alleen GroenLinks en de PvdA voelen wel iets voor stedenbanden met herkomstlanden. PvdA-er Mohammed Bouras stelde voor om samen met een andere west-europese stad een band aan te gaan met een stad in een herkomstland. Ook GroenLinks-raadslid Anton Dronkers denkt in die richting: “Mischien kunnen we samen met Oxford iets doen in Marokko.”

Het CDA is resoluut tegen uitbreiding van het aantal stedenbanden. Raadslid Abram Filippo ziet dan ook niets in een 3000 euro kostend onderzoek naar zo’n uitbreiding. Ook bij de VVD gingen de handen niet op elkaar voor zo’n uitbreiding. “Het college doet nu net of er uitvoering wordt gegeven aan een motie van de raad, die zo’n uitbreding ooit voorstelde. Maar dat was in 2001. Er zit nu een ander college en een andere raad,” aldus raadslid Arend Jan Sleyster: “Zulke nieuwe banden zijn onverstandig. Je moet alleen doen wat je ook kunt waarmaken.”

Ook Brigitta Dolfing (SP) uitte kritiek: “De nota heeft wel een heel hoog ambitiegehalte. Je moet je afvragen: Wat wil je en wat mag het kosten?” In elk geval geen eurocent meer dan het college er nu voor uittrekt, maakte Wim de Boer meteen duidelijk. Dat was volgens de SP ook geen probleem. “Niemand vraagt hier om meer geld.” Duo-raadslid Jaap Brüsewitz van D66 corrigeerde haar meteen: “Maar er worden wel allerlei voorstellen gedaan die meer kosten.” Voor de ChristenUnie is een groter budget geen onoverkomenlijk probleem. Duo-raadslid van der Berg vond het wel vreemd dat de nota met een aantal concrete voorstellen zo vooruit loopt op nieuwe stedenbanden. “Bestaande stedenbanden gaan boven nieuwe.”

Jaap Brüsewitz (D66) vond verder dat er in de nota geen keuzes worden gemaakt. Ook vindt hij dat er eerst een goede evaluatie moet komen van de bestaande stedenbanden, voordat er überhaupt wordt nagedacht over het aangaan van nieuwe. Wethouder de Boer ziet de keuzes in de nota wel degelijk: “Je kunt stedenbanden onderhouden om tal van redenen. Gewoon omdat je het leuk vindt, uit historisch oogpunt, vanwege uitwisselingen, cultuur, blikverruiming of solidariteit. Voor het college is de keus helder: We gaan voor solidariteit. Dat betekent dat de stedenbanden met Zuid-Afrika en Nigaragua de meeste aandacht moeten krijgen.”

Delen

5 reacties

 1. C.F.J. Ooijevaar op

  Persoonlijk heb ik&nbspgeen enkele&nbspbehoefte om via gemeentelijke heffingen de vakanties van een beperkt groepje mensen naar steden in het buitenland te bekostigen of wel op onze kosten volksdans- en of andere groepjes een geheel verzorgde reis naar Leiden aan te bieden.

 2. Als  C.F.J. Ooijevaar een hobby heeft en dat zou willen delen met iemand uit een ander land dan geeft dat een extra demensie aan zijn hobby.

  Zo was ik zelf toen ik nog voorzitter was van een wijkvereniging nieuwsgerig hoe dat ging in andere landen. Hebben ze daar ook zo iets? Ik kwam al dra tot de ontdekking dat de gemeente zorgt voor contacten met het betreffende land en dat de reis daar heen zelf betaald moet worden.

  Echter ter lering en de vermaak zullen ook wel eens ambtenaren ergens heen gaan om óf zelf wat te leren aan een ander óf om zelf kennis op te doen. Dat gebeurt ook gewoon bij bedrijven dus waarom niet bij de gemeente. Deze bedrijven betalen dat zelf voor dat personeel dus ook de gemeente. Echter stedenbanden is meer dan kennis uitwisseling. Het is ook cultuur uitwisseling en wat al niet meer.

  Neem bijv. Leiden – Toruñ (Polen). De laatste keer ging er een groot shanty koor mee Rumor di Mare een koor met oude zeemansliedjes die men daar in Toruñ ten gehore heeft gebracht. Ook de ijshockey club gaat regelmatig naar Toruñ. Verder nog wat Leidse Marathon vrijwilligers die in Leiden Poolse lopers in huis&nbsponder brengen en op hun beurt in Toruñ ondergebracht worden. Zo leer je families kennen (hé, toch kennis overdracht) en gewoonten. De reiskosten moet je zelf betalen.

  Inmiddesl zijn er ook al politici mee geweest die gewoon zelf hun reis hebben betaald. Zo is er door een raadslid een busje geritseld voor een weeshuis in Toruñ die op eigengelegenheid daar naar toe wordt gebracht.

  Hoe zo op kosten van de gemeenschap??????

  Niet oordelen voor je zelf zeker weet waar je over praat. Geldt trouwens ook voor die Mark.

  Trouwens we kunnen nog wel wat geld gebruiken om pakketten voor arme Polen te kopen.

  Als je zin heb moet je eens mee gaan. Meld je aan bij de Stedenband in Leiden.

 3. Nu het artikel zelf.

  Ik was helaas niet in de buurt anders had ik zeker spreektijd aangevraagd.

  Stedenband. Een binding tussen volkeren uit verschillende steden om ‘wat dan ook’ van elkaar te leren.

  Nicaragua kan wel geld gebruiken en Buffalocity niet minder. Echter het is een beetje ver-van-mijn-bed-show als bewoner van Leiden. Ik heb nog geen gewone burger uit die steden hier gezien en geen Leidse burger daar, anders dan zij die daar nu gewoon werken en wonen.

  Echter naar Oxford en Toruñ, die dus aanzienlijk veel dichterbij liggen, gaan regelmatig gewone burgers naar toe. Krefeld, heb ik begrepen, staat een beetje op een laagpitje, maar zo weer aan te wakkeren.

  Echter er gaan wekelijks vele ex-Marokkanen naar Marokko en vele ex-Turken naar Turkije die de kennis en onze cultuur daar (zouden moeten)&nbspbrengen. Kost niets en er hoeft niets geregeld te worden.

  Het kan haast niet zo zijn dat een reis voor een paar ambtenaren veel geld moet kosten die betere gebruikt kan worden in gebieden veel dichter bij huis. Nu betaalt de VNG wel veel voor dit soort projecten, maar ik zou toch best een deel van dat geld willen hebben om een goed project als een Buurtwerkmaatschappij in Toruñ op te zetten.

  Wellicht dat Amerika wat dichter bij ligt veel kan doen in Nicaragua en in Zuid Afrika, heb ik zelf geconstateerd, wonen ook geen domme mensen, die Buffalocity kunnen helpen.

  Laten we het simpel houden. Stedenbanden met de burgers met ondersteuning van de gemeente. (Moeten ze wel voldoende organisatie capaciteit hebben.)

  Zie fotoalbum in http://www.brampater.nl&nbspToruñ in Leiden en Leiden in Toruñ

 4. Bram schreef:

  “Dat gebeurt ook gewoon bij bedrijven dus waarom niet bij de gemeente. Deze bedrijven betalen dat zelf voor dat personeel dus ook de gemeente. Inmiddesl zijn er ook al politici mee geweest die gewoon zelf hun reis hebben betaald.”

  Dus de gemeente betaalt dat dus voor een gedeelte zelf. Met het geld van wie? Juist ons.

  Bedrijven maken hun eigen geld – die heffen geen belasting. Groot verschil.

  Als dit volledig uit eigen zak wordt betaald, heb ik er geen enkel probleem mee. Maar niet (deels) met gemeentebelastingen, dank u.

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline