Burgemeester Lemstra verwelkomde maandag in Koetshuis De Burcht de verzamelde pers voor de jaarlijkse persborrel. Bij die gelegenheid maakte hij ook de benoeming van Van der Hoeven bekend.

Gemeente benoemt directeur Grote Projecten

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft Wim van der Hoeven per 1 januari 2003 benoemd tot directeur Grote Projecten. Van der Hoeven werkt al sinds 1980 bij de gemeente Leiden, sinds 1992 in de functie van directeur van de dienst Bouwen en Wonen. In deze functie heeft hij een grote bijdrage geleverd aan een aantal stedelijke projecten.

Burgemeester Lemstra maakte dat maandagavond bekend tijdens een bijeenkomst met de Leidse pers.

Daarnaast heeft hij er voor gezorgd dat de dienst Bouwen en Wonen ontwikkeld is tot een goed functionerende dienst. Tegelijkertijd heeft hij een grondige kennis van de stad Leiden opgedaan en is hij goed bekend geraakt met het functioneren van de gemeentelijke organisatie. Deze kennis, gecombineerd met een ruime ervaring met programmatisch en projectmatig werken, maakt hem in de ogen van het college van B & W zeer geschikt voor de functie directeur Grote Projecten. Ook het Gemeentelijk Management Team stemt van harte in met zijn benoeming.

Als directeur Grote Projecten gaat Van der Hoeven zich vooral bezighouden met projecten die worden geformuleerd op het terrein van Wijkontwikkelingsplannen voor alle Leidse stadsdelen, de Ontwikkelingsvisie van de stad Leiden en Regionale Ontwikkeling. Als er ruimte is, gaat hij ook andere projecten begeleiden. In principe kunnen deze betrekking hebben op alle bestuurlijke portefeuilles.

Het is de bedoeling dat de directeur Grote Projecten alleen leiding gaat geven aan projecten waarvoor hij van het college van B&W opdracht heeft gekregen.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×