Op deze locatie wil Leiden een bedrijventerrein realiseren. Rechts de woningen aan de Vrouwenweg (Foto: Bram Pater). (Foto's reportage: Sabine Verschoor, raadslid D66 Leiden)

D66: Geen loopgravenoorlog over de Oostvlietpolder

Zaterdag heeft de Provinciale Staten-fractie van D66 een werkbezoek aan Leiden gebracht. Het bezoek spitste zich toe op het oosten van Leiden. Aan de orde kwamen de plannen rond bedrijventerrein Oostvlietpolder, knooppunt A4, de RijnGouweLijn en de discussie rond de RW 11-west. Lijsttrekker Linze Schaap en kandidaat-statenleden Han Weber en Yvonne Lignac werden in de Oostvlietpolder rondgeleid door Leidse raadsleden.

De tocht leidde o.a. langs de Vrouwenweg. In het ontwerp-bestemmingsplan van de gemeente wordt het gebied tussen de Vrouwenweg en de Europaweg bestemd als bedrijventerrein. In het streekplan, waar de Provinciale Staten volgende week een beslissing over nemen, is dit gebied niet beschikbaar voor het bedrijventerrein. Linze Schaap vindt dit terecht: “ Deze buffer tussen het toekomstige bedrijventerrein en Cronesteijn is van wezenlijk belang. Er mag niet aan Cronesteijn gekomen worden. Dit park heeft een grote sociale en recreatieve functie.” Schaap wil vooral oproepen tot daadkracht. ”We moeten voorkomen dat verschil van inzicht tussen de provincie en de gemeente leidt tot vertraging. Er moet geen loopgravenoorlog ontstaan over de Oostvlietpolder. Laat Norder en wethouder Hillebrand nu kijken waar ze het eens zijn in plaats van oneens. Het is nu tijd voor daden.” Gedeputeerde Norder suggereerde recentelijk dat het bedrijventerrein moet kunnen worden uitgebreid tot 80 ha. Voor de Provinciale Staten-fractie is dit niet onbespreekbaar, mits de natuurwaarden dit toestaan.

Leids kandidaat-statenlid Han Weber: “ In hetzelfde gesprek heeft Norder een voorstel gedaan voor gedeeltelijke bebouwing van Valkenburg. Dit vinden wij ongelukkig. Voor de woningbehoefte van Leiden blijft Valkenburg de geschiktste locatie. De provincie moet zich er blijvend voor inzetten dat Valkenburg in zijn geheel voor woningbouw beschikbaar komt. Norder gooit nu al de handdoek in de ring.”

Er werd verder nog een bezoek gebracht aan de volkstuinen in de Oostvlietpolder. Ook de PS-fractie was van mening dat de Oostvlietpolder ruimte moet blijven bieden aan volkstuinders. De weg terug voerde langs het toekomstige tracé van de RijnGouweLijn. Linze Schaap: “Hoewel wij de RijnGouweLijn van harte toejuichen, moet er in bredere zin ook aandacht blijven voor het spoortraject Leiden – Utrecht. Op korte termijn moet de storingsgevoeligheid, waardoor vertragingen ontstaan, verbeteren. Op de langere termijn is verdubbeling van het spoor hard nodig.”

Leiden Oostvlietpolder volkstuin


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×