(Beelden: Provincie Zuid-Holland).

Romeins aardewerk gevonden bij opgravingen Oostvlietpolder

In de Oostvlietpolder bij Leiden zijn deze week archeologische opgravingen gedaan. Er zijn sporen en vondsten opgegraven die wijzen op een nederzetting uit de Romeinse tijd. Er is veel Romeins aardewerk gevonden, waaronder een aantal bijna complete potten.

Naast sporen van paalkuilen en een waterkuil, is er veel Romeins aardewerk gevonden, waaronder een aantal bijna complete potten. “Dat is heel opmerkelijk, omdat er meestal alleen scherven worden gevonden,” zegt archeoloog Tiziano Goossens. Eerder proefsleuvenonderzoek toonde al aan dat op het terrein veel vondsten uit de Romeinse tijd in de grond zaten. De gemeente Leiden heeft dan ook besloten dat de vindplaats behouden moet blijven. In dit geval hield dat in dat de vondsten niet in de bodem moesten blijven, maar juist opgegraven dienden te worden.

opgraving01De opgraving is inmiddels klaar. De archeologen werken nu alle gegevens uit. Een specialist onderzoekt bijvoorbeeld hoe oud de vondsten precies zijn en welke bijzonderheden er precies te zien zijn. Alle bevindingen komen daarna samen in een rapport, dat de afsluiting vormt van het archeologisch onderzoek op deze locatie.

Vondsten die in het kader van dit project worden gevonden worden op een later moment tentoongesteld. De provincie Zuid-Holland wil het publiek op die manier kennis laten maken met dit belangrijke erfgoed.

De opgraving vond plaats omdat er op de vindplaats eind dit jaar gestart wordt met de bouw van een nieuw poldergemaal. Dat komt langs de Vlietweg ter hoogte van nummer 66. De locatie is in overleg tussen provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland bepaald. Het nieuwe poldergemaal vervangt het gemaal Hofpolder, dat verderop richting Vlietland in de polder, op het toekomstig tracé van de RijnlandRoute, staat.

Cultuur Leiden Oostvlietpolder


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×