VVD-lijsttrekker Huub Hieltjes voert de liberale lijst aan bij de komende statenverkiezingen.

VVD vraagt aandacht voor bereikbaarheid en bedrijvigheid

De provinciale en Leidse VVD vragen woensdag tijdens een werkbezoek aandacht voor bereikbaarheid en bedrijvigheid in de Leidse regio. In de afgelopen vier jaar is in de provincie het aanbod van bedrijventerreinen afgenomen en staan in Zuid-Holland gemiddeld 30 files per dag. Voor de VVD is dat dan ook reden om aandacht te vragen voor meer ruimte voor bedrijvigheid en een betere bereikbaarheid.

Een grote delegatie van (kandidaat) provinciale statenleden van de VVD brengt woensdag een werkbezoek aan Leiden. De Leidse VVD-fractie zal de collega’s uit de provincie om 15.00 uur ontvangen op het Transferium bij de A44. Daar zal Chris Verplancke (directeur Stadsparkeerplan Leiden) uitleg geven over de parkeerproblematiek in Leiden en op welke wijze het Transferium hierbij kan helpen. De VVD pleit er al jaren voor om dit provinciale Transferium te betrekken bij het aanbod aan parkeervoorzieningen in Leiden.

Goede oost-west wegverbinding

Om 15.30 uur gaat het werkbezoek met busjes van de Stichting Stadsparkeerplan Leiden, via de Churchillaan op weg naar Voorschoten om aandacht te vragen voor de komst van een goede wegverbinding tussen de A4 en de A44 (ook wel de N11/west genoemd). In Voorschoten zal met inwoners worden gesproken over de gevolgen van de komst van een dergelijke weg. Omstreeks 16.15 uur zal de Leidse wethouder Alexander Geertsema op locatie uitleg geven over de aanleg van het bedrijventerrein Oostvlietpolder en het tracé van de N11/west langs dit nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein.

Om 17.00 uur zal het werkbezoek eindigen in restaurant Cronesteyn (Vlietweg 2) met een toespraak van de provinciale VVD lijsttrekker Huub Hieltjes en een bijdrage vanuit het Leidse bedrijfsleven. De Leidse VVD fractievoorzitter, Leendert de Lange, sluit het het bezoek af. Voor dit werkbezoek en de afsluitende borrel in Cronesteyn zijn beide kandidaten voor het Leidse Burgemeestersreferendum, Harry Groen en Henri Lenferink, uitgenodigd.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×