Informatiekaarten 'Wessie' verspreid

De partners van het inbraakpreventieproject ‘Wessie, uw wijkinbreker’ verspreiden deze week 15.000 informatiekaarten in de binnenstad van Leiden. Het is de bedoeling dat bewoners de kaart invullen en in de meterkast ophangen. De projectpartners willen met de informatiekaart hulpverleners in staat stellen snel en adequaat hulp te bieden in noodsituaties.

Op de informatiekaart kunnen bewoners invullen wie er in de woning wonen en wie er bij onraad of calamiteiten gewaarschuwd kan worden. In bepaalde situaties kan deze informatie hulpverleners kostbare tijd besparen. Op de achterzijde van de informatiekaart is ruimte om gegevens als bloedgroep, medicijngebruik of andere medische bijzonderheden te vermelden.

De partners van het project Wessie zijn de Leidse Welzijnsorganisatie, de woningcorporaties, de gemeente Leiden en de politie. Deze instanties roepen bewoners op de informatiekaart in te vullen en in de meterkast of, als dat niet kan, in het aanrechtkastje te hangen. In geval van bijvoorbeeld brand, lekkage, een ongeval of een inbraak kunnen hulpverleners de bewoners of de familie van een slachtoffer dan snel informeren over wat er is gebeurd.

Bijna iedere hulpverlener kan wel voorbeelden geven van situaties waarin hij of zij veel tijd nodig had om een bewoner of familielid te bereiken. In plaats van te zoeken naar een telefoonklapper, agenda of portefeuille geeft de informatiekaart direkt de noodzakelijke informatie: wie wonen er op dit adres en wie moet er worden gewaarschuwd bij calamiteiten?

Deze week zullen in het gebied binnen de singels 15.000 informatiekaarten verspreid worden. Na verloop van enige weken zal telefonisch onder bewoners worden onderzocht of zij ook daadwerkelijk de informatiekaart hebben ingevuld en opgehangen.

Leiden Wessie de wijninbreker


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×