Lemstra neemt anti-oorlogpetitie in ontvangst

Vanmorgen heeft burgemeester Lemstra de handtekeningen in ontvangst genomen die zijn geplaatst onder de petitie tegen de oorlog in Irak die op initiatief van GroenLinks-raadslid Gerard van Hees en ondernemer de heer Tahmasian (avondwinkel Breestraat) is opgesteld. Zij hebben de handtekeningen verzameld onder de Leidse raadsleden en de bevolking van Leiden. Via de avondwinkel werden meer dan 800 handtekeningen tegen de oorlog ingezameld. Enkele tientallen klanten van de winkel waren wel voor de oorlog.

Tekst van de petitie:

De onderstaande gemeenteraadsleden maken zich ernstig zorgen over de thans ontstane situatie rond Irak. Niet alleen de veiligheid van de inwoners van Irak baart ons zorgen, maar ook de veiligheid van de inwoners van Leiden, nu het kabinet besloten heeft de oorlog politiek te steunen. Irak lijkt ver weg en de situatie waarin de Irakezen zich thans bevinden is niet te vergelijken met die van de inwoners van Leiden. Naast de verschrikkingen van de dictatuur van Saddam Houssein en zijn oorlog tegen zijn eigen bevolking, zullen zij eerdaags worden geconfronteerd met aanvallen van buiten, waarbij niet alleen militaire, maar ook burgerdoelen zullen worden getroffen.

Burgemeester en Wethouders zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van onze inwoners. Onze regio ligt tussen de twee belangrijkste mainports van ons land, Schiphol en de Rotterdamse haven. Deze mainports zijn reeds betrokken bij de logistieke aanvoer van materieel in de richting van Irak. Niet bekend is of vliegkamp Valkenburg een rol gaat spelen zoals dat wel gebeurde bij de Golfoorlog van 1991, toen dit vliegkamp veelvuldig werd gebruikt.

De dreigende oorlog in Irak leidt tot grote spanningen, ook in ons land. Massale demonstraties vinden overal plaats en de steun voor de oorlog brokkelt, zeker nu deze niet zal zijn gebaseerd op een resolutie van de Veiligheidsraad, steeds verder af. Spanningen tussen bevolkingsgroepen nemen toe. Meestal zullen deze spanningen middels democratische kanalisatie hun weg wel vinden, maar ook terroristische activiteiten, al dan niet georganiseerd door buitenlandse overheden danwel kleine operationele eenheden, kunnen plaatsvinden. Nationalistische gevoelens kunnen worden aangewakkerd. Het is in dat kader dat de inwoners van Leiden en de regio gevaar kunnen lopen wegens de aanwezigheid in de buurt van aanvoerroutes, of wellicht als plaats waar materieel doorheen wordt verscheept.

Ondergetekenden roepen op persoonlijke titel het stadsbestuur op om bij de nationale overheid te bewerkstelligen dat in onze regio geen activiteiten plaatsvinden die onnodig gevaar opleveren voor de bevolking. Daarnaast wensen zij dat de Raad wordt geïnformeerd over de rol die vliegkamp Valkenburg in deze aanloop naar de oorlog op dit moment speelt en nog zal spelen.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×