Meer samenwerking bij ontwikkeling W4-project

“Kijk nu eens hoe je regionaal zou kunnen omgaan met de sterke punten die je als gemeente hebt, zonder dat je daarmee een concurrent wordt van je buurgemeente. Denk eens aan uitruil van functies.” Met die opmerking wil gedeputeerde Marnix Norder (PvdA), als voorzitter van de bestuurlijke begeleidingsgroep W4, zijn collega-bestuurders in het W4-project helpen met het vinden van oplossingen om mogelijke financiële tegenvallers weg te werken. De wethouders Ron Hillebrand van Leiden, Victor Molkenboer van Leiderdorp en Mirjam Ates van Zoeterwoude gaan gezamenlijk een inventarisatie van de knelpunten maken.

W4 is het project van de provincie, drie gemeenten en de ministeries van verkeer en waterstaat en VROM, waarbij de rijksweg A4 verbreed wordt naar 2×3 rijstroken en tevens verdiept aangelegd in een extra lange tunnelbak. De omgeving van het plangebied krijgt een facelift. Natuurwaarden worden versterkt, bedrijfsfuncties uitgebreid en sportvoorzieningen ontwikkeld.
 
Naast eigen bijdragen van de partijen zorgt de versterking van de bedrijfsfuncties en kantorenontwikkeling ervoor, dat het plan financieel haalbaar is. Met name Leiderdorp en Zoeterwoude zullen zo geld voor het totale project genereren. Nu de economische stilstand van invloed is op de kantorenmarkt ontstaat de kans dat beide gemeenten in elkaars vijver gaan zitten vissen. Behalve als daar goede afspraken over gemaakt worden zo was de inzet van de drie wethouders.
 
Victor Molkenboer: “Leiderdorp streeft naar een uitbreiding van het Meubelplein en de ontwikkeling van een zorgplein bij het Elisabeth ziekenhuis.” “Zoeterwoude krijgt regelmatig verzoeken tot uitbreiding van de Rijneke Boulevard, maar moet daar vanuit huidige regels terughoudend mee omgaan”, aldus wethouder Ates van Zoeterwoude.
 
“Waarom niet de ene gemeente alle meubelzaken en de andere de opengevallen ruimte laten gebruiken om er bijvoorbeeld een autostrada te ontwikkelen. Alleen zo kun je opboksen tegen Alexandrium in Capelle aan den IJssel of de meubelboulevard in Amsterdam. Daarmee versterk je beide functies en voorkom je concurrentie”, opperde Norder gisteren tijdens de vergadering van de bestuurlijke begeleidingsgroep. “Wanneer we één gemeente zouden zijn, hadden we nooit twee meubelboulevards ontwikkeld en ook over de plaats voor nieuwbouw van kantoren vallen andere varianten te bedenken,”, zo viel Ron Hillebrand Norder bij.
 
De drie wethouders gaan nu inventariseren welke functies hiervoor eventueel in aanmerking komen en wat eventueel het bouwtempo kan zijn bij de ontwikkeling van bouwplannen voor kantoren. Of er daadwerkelijk afspraken gemaakt kunnen worden valt voorlopig niet te zeggen. Daarover zullen de gemeenteraden zich te zijner tijd uit moeten spreken.
Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×