Pancras-West vraagt burgemeester om snelle maatregelen

Wijkvereniging Pancras-West is de traagheid van de ambtelijke Leidse molens meer dan zat. In een brandbrief aan de burgemeester vraagt de wijkvereniging om nu echt op korte termijn maatregelen te nemen, waardoor het marktgebied en de omliggende winkels en woningen bij de Nieuwe Rijn weer bereikbaar worden voor urgentieverkeer. De brand in een marktkraam heeft die noodzaak vorige week nog weer eens bevestigd. “Heeft de overheid niets geleerd van Volendam en Enschede?”, vraagt het bestuur zich in de brief aan burgemeester Lemstra af.

“Helaas moeten wij constateren dat het met de bereikbaarheid van de markt slecht gesteld is, met name ten gevolge van ontwikkelingen op de markt zelf. Gaandeweg zijn de marktkramen steeds verder opgeschoven richting gevels, waardoor er onvoldoende ruimte resteert voor urgentieverkeer. Hierdoor is een levensgevaarlijke situatie ontstaan,” zo schrijft de wijkvereniging.

Ook vorig jaar trok Pancras-West al aan de bel voor hetzelfde onderwerp. “Wij hebben het college van B&W daar in een brief gedateerd 11 juli 2002 op gewezen en gevraagd om terstond maatregelen te nemen. Een afschrift hebben wij naar de gemeenteraad gestuurd, waarop wij geen reactie hebben ontvangen”. Uiteindelijk kwam in oktober vorig jaar de eerste reactie van de gemeente. In november vorig jaar volgde een gesprek over de onveilige situatie.

In december hebben leden van de wijkvereniging de markt bezocht met enkele ambtenaren van de gemeente en de brandweer. “Wij hebben toen gezamenlijk geconstateerd dat de situatie onveilig was en verbetering behoefde. Sindsdien is de situatie alleen nog maar verslechterd. Er zijn nieuwe wagens bij gekomen waardoor de ruimte tussen marktkramen en gevels nog verder is afgenomen. De wagens hebben namelijk luiken aan beide kanten waardoor ze verder naar voren moeten worden geplaatst. De marktloper, die bij de herinrichting van de markt met de wijk is afgesproken, wordt daardoor zeer aanzienlijk overschreden”.

Sinds het bezoek in december is er niets meer gebeurd. Voorzitter Jaap van Meijgaarden van de wijkvereniging krijgt op zijn telefoontjes naar de gemeente steevast te horen dat ‘eraan gewerkt wordt, maar dat de problematiek moeilijk was, omdat het totale marktterrein wordt bekeken’. Voor de wijkvereniging is de maat nu vol: “Deze situatie is niet langer aanvaardbaar”.

Leiden weekmarkt


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×