Aalmarktschool blijft behouden

1

Het college van Burgemeester & Wethouders heeft gisteren een formeel standpunt ingenomen over het advies van de Projectgroep Nieuw Aalmarktplan. Het college neemt de uitgangspunten van dat advies over, evenals de resultaten van het overleg met de projectgroep. Opvallend in het plan is het behoud van de Aalmarktschool, de voormalige vleugel van het Catharinagasthuis (nu LVC) en het realiseren van een semi-openbare cultuurtuin tussen deze gebouwen.

De Aalmarktschool en het gebied tussen de grote zaal van de Stadsgehoorzaal en het LVC-gebouw worden zodanig bestemd dat er diverse mogelijkheden zijn. De semi-openbare cultuurtuin van 750 m2 is overdag toegankelijk vanaf de Aalmarkt en de Breestraat. Voor de Stadsgehoorzaal wordt een tweede zaal aan de Aalmarkt gerealiseerd waarvoor op de Aalmarktschool een extra bouwlaag komt. Voor de Aalmarktschool is tevens een winkelruimte van circa 1000 m2 ontworpen, voor meer dan de helft ondergronds. In het pand aan de Aalmarkt 11 wordt een horecafunctie ondergebracht met een terras in de tuin.

De Vrouwensteeg-Noord wordt bij het winkelcircuit betrokken. Tussen de Haarlemmerstraat en de Stille Rijn wordt ter hoogte van de panden Haarlemmerstraat 109 en Stille Rijn 8 een voetgangersverbinding gemaakt. In het verlengde van deze verbinding is een voetgangersbrug met een lichte constructie gepland. De Waaghoofdbrug wordt gehandhaafd.

De Mandenmakerssteeg wordt verbreed tot een winkelerf. Zo ontstaat de mogelijkheid voor V&D aan dat winkelerf een ingang voor publiek te maken die goed zichtbaar is vanaf de Breestraat maar niet direct aan de Breestraat ligt. Deze openbare ruimte aan de Breestraatzijde wordt gemarkeerd door overbouwing met het oogmerk het gevelbeeld van de Breestraat te continueren. De bevoorrading van V&D moet, binnen de venstertijden, inpandig plaatsvinden vanaf de Breestraat.

Het gebied van het voormalige pand van het Hoogheemraadschap van Rijnland wordt zodanig bestemd dat het mogelijk is de volgende functies onder te brengen: poppodium LVC, jongerencentrum ‘t Stathuys, postkantoor, commerciële functies, woningen, tuin en ondergrondse parkeergarage. De parkeergarage met circa 350 parkeerplaatsen voor bewoners, Stadsgehoorzaalbezoekers, hotelgasten en binnenstadsbezoekers in het algemeen krijgt een in- en uitrit in de gevel van de bebouwing van de Boommarkt.

Het college is van mening dat het advies en de overlegresultaten een goede basis zijn om het gebied rondom de Aalmarkt te revitaliseren. Door middel van het toevoegen van winkel- en cultuurfuncties wordt de economische en culturele positie van het Leidse winkelhart versterkt. Op basis van het B&W besluit van 12 mei 2003 bereidt de ambtelijke dienst Bouwen en Wonen het ontwerp-stadsvernieuwingsplan voor. Getracht wordt het ontwerpplan nog voor de zomervakantie vier weken ter visie te leggen. In die periode kan iedereen zijn zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad, die in oktober een besluit zal nemen over het plan.

Meer informatie over het Aalmarktproject en het werk van de projectgroep is te vinden op de internetsite: //www.aalmarkt.nl/.

Delen

1 reactie

  1. Stichting Aalmarktgebied op

    PERSBERICHT Leiden, 15 mei 2003 B&W WIJZIGEN NIEUW AALMARKTPLAN INGRIJPEND B&W HEBBEN MAANDAG EEN BESLUIT GENOMEN OVER HET “NIEUWE AALMARKT PLAN” VAN DE PROJECTGROEP AALMARKT. DIT BESLUIT BEVAT BELANGRIJKE WIJZIGINGEN VAN HET AALMARKTPLAN. B&W willen de volgende wijzigingen doorvoeren: —De Aalmarktschool wordt toch gesloopt omdat op deze plek beslist een grote winkel moet komen. Een deel van de gevel kan mogelijk gehandhaafd worden, de rest moet verdwijnen. —Voor V&D moet het pand in de Breestraat links naast de Vergulde Turk een garage voor vrachtwagens worden. Alle winkeliers moeten hun goederen aanvoeren over de straat; voor V&D willen B&W echter een uitzondering maken. Eind vorig jaar heeft de projectgroep Nieuw Aalmark Plan (NAP) zich unaniem achter een nieuw plan voor het Aalmarktgebied geschaard. Dit was zeer bijzonder omdat deze groep zeer uiteenlopende belangen heeft. Iedereen was overtuigd van de hoge kwaliteit van het plan. De projectgroep NAP heeft het plan aangeboden aan B&W in de overtuiging dat het integraal aan de gemeenteraad zou worden voorgelegd. Alle vorige plannen waren immers gestrand op het ontbreken van voldoende draagvlak. B&W dacht daar anders over. Eerst werd de projectgroep overladen met complimenten, maar later bleek dat de wethouder helemaal niet gelukkig was met het plan en heel andere ideeën had over de Aalmarktschool en V&D. Op maandag 12 mei is duidelijk geworden dat B&W de ideeën van de wethouder wil doordrukken. In het besluit worden ingrijpende wijzigingen in het plan van de projectgroep als voldongen feiten gepresenteerd. De projectgroep mag er nog over praten in de vergadering van aanstaande vrijdag, maar de plannen worden niet meer teruggedraaid, aldus B&W. De projectgroep voelt zich hierdoor – toch weer – buiten spel gezet en gefrustreerd. De Aalmarktschool wordt gesloopt en V&D krijgt een voorkeursbehandeling. Vrijdag om 20.00 uur wordt het besluit van B&W besproken in een vergadering van de projectgroep in de Raadzaal van het stadhuis. Iedere belangstellende is welkom. STICHTING AALMARKTGEBIED

Je bent nu offline