Aalmarktschool blijft behouden

Het college van Burgemeester & Wethouders heeft gisteren een formeel standpunt ingenomen over het advies van de Projectgroep Nieuw Aalmarktplan. Het college neemt de uitgangspunten van dat advies over, evenals de resultaten van het overleg met de projectgroep. Opvallend in het plan is het behoud van de Aalmarktschool, de voormalige vleugel van het Catharinagasthuis (nu LVC) en het realiseren van een semi-openbare cultuurtuin tussen deze gebouwen.

De Aalmarktschool en het gebied tussen de grote zaal van de Stadsgehoorzaal en het LVC-gebouw worden zodanig bestemd dat er diverse mogelijkheden zijn. De semi-openbare cultuurtuin van 750 m2 is overdag toegankelijk vanaf de Aalmarkt en de Breestraat. Voor de Stadsgehoorzaal wordt een tweede zaal aan de Aalmarkt gerealiseerd waarvoor op de Aalmarktschool een extra bouwlaag komt. Voor de Aalmarktschool is tevens een winkelruimte van circa 1000 m2 ontworpen, voor meer dan de helft ondergronds. In het pand aan de Aalmarkt 11 wordt een horecafunctie ondergebracht met een terras in de tuin.

De Vrouwensteeg-Noord wordt bij het winkelcircuit betrokken. Tussen de Haarlemmerstraat en de Stille Rijn wordt ter hoogte van de panden Haarlemmerstraat 109 en Stille Rijn 8 een voetgangersverbinding gemaakt. In het verlengde van deze verbinding is een voetgangersbrug met een lichte constructie gepland. De Waaghoofdbrug wordt gehandhaafd.

De Mandenmakerssteeg wordt verbreed tot een winkelerf. Zo ontstaat de mogelijkheid voor V&D aan dat winkelerf een ingang voor publiek te maken die goed zichtbaar is vanaf de Breestraat maar niet direct aan de Breestraat ligt. Deze openbare ruimte aan de Breestraatzijde wordt gemarkeerd door overbouwing met het oogmerk het gevelbeeld van de Breestraat te continueren. De bevoorrading van V&D moet, binnen de venstertijden, inpandig plaatsvinden vanaf de Breestraat.

Het gebied van het voormalige pand van het Hoogheemraadschap van Rijnland wordt zodanig bestemd dat het mogelijk is de volgende functies onder te brengen: poppodium LVC, jongerencentrum ‘t Stathuys, postkantoor, commerciële functies, woningen, tuin en ondergrondse parkeergarage. De parkeergarage met circa 350 parkeerplaatsen voor bewoners, Stadsgehoorzaalbezoekers, hotelgasten en binnenstadsbezoekers in het algemeen krijgt een in- en uitrit in de gevel van de bebouwing van de Boommarkt.

Het college is van mening dat het advies en de overlegresultaten een goede basis zijn om het gebied rondom de Aalmarkt te revitaliseren. Door middel van het toevoegen van winkel- en cultuurfuncties wordt de economische en culturele positie van het Leidse winkelhart versterkt. Op basis van het B&W besluit van 12 mei 2003 bereidt de ambtelijke dienst Bouwen en Wonen het ontwerp-stadsvernieuwingsplan voor. Getracht wordt het ontwerpplan nog voor de zomervakantie vier weken ter visie te leggen. In die periode kan iedereen zijn zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad, die in oktober een besluit zal nemen over het plan.

Meer informatie over het Aalmarktproject en het werk van de projectgroep is te vinden op de internetsite: //www.aalmarkt.nl/.

Leiden Aalmarktproject


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×