PvdA pleit voor VOP-jes in de wijken

Niet één grote stedelijke VOP die met veel overlast gepaard gaat, maar wijkgerichte 24-uurszorg voor verslaafden. Dat is in de ogen van PvdA-raadslid Hilde Jansen de ideale oplossing voor het Leidse verslaafdenprobleem. “In zo’n VOPje kan je dan bijvoorbeeld vier of vijf verslaafden opvangen in plaats van 20 op één stedelijke locatie. Dan heb je veel minder overlast,” aldus Jansen die ook een pleidooi hield voor een Cliënt-volg-systeem waarmee kan worden gekeken waar de verslaafden vandaan komen en wat er van hen terecht komt. Ook kan dan worden vastgesteld of het Leidse beleid een aanzuigende werking heeft op verslaafden uit andere steden met een strengere aanpak. “Eigen verslaafden eerst dus,” vroeg VVD-raadslid Van Gruting zich af? “Ja, zoiets wel eigenlijk,” vond Jansen.

Naast een andere vorm van opvang wil de Pvda ook veel meer begeleiding bij de geplande opvang op de Garenmarkt. De twee uur begeleiding waar nu in is voorzien tijdens de drie maanden durende proef met de VOP, vindt de partij volstrekt ontoereikend. Ook wil de Pvda niet dat mensen naar de VOP worden gestuurd om daar te gaan drinken. Met begeleiding en zorg moeten de verslaafden juist geholpen worden. Filip van As (ChristenUnie) viel haar daarin bij, maar waarschuwde wel voor de veel hogere kosten die daarmee gemoeid zijn. In de huidige penibele toestand van de gemeentefinanciën kan dat alleen als er andere zaken worden geschrapt. CDA-er Wim Bleijie waarschuwde voor een ‘gigantische versnippering’ die ontstaat als er zou worden gekozen voor opvang op wijkniveau.

Wethouder Buijing verdedigde de huidige opzet van de VOP door erop te wijzen dat de VOP er niet komt in het kader van de verslaafdenzorg, maar om overlast in de stad terug te dringen. In dat kader moet ook de minimale begeleiding worden gezien. “Overigens zorgt de Stichting De Binnenvest die de VOP gaat begeleiden, wel degelijk ook voor de begeleiding van verslaafden”, zei Buijing: “Alleen is dat een traject dat los staat van de VOP”.

Leiden vop


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×