Pancras-West wil opvang verslaafden buiten woonomgeving

Het bestuur van de Wijkvereniging Pancras-West wil dat de gemeente in de Leeuwenhoek of bij Endegeest nieuwbouw pleegt voor de opvang van daklozen en verslaafden. “Gelet op de maatschappelijke weerstand tegen een voorziening in de woonomgeving en de negatieve effecten daarvan, dient naar onze mening een nieuwbouwoptie met prioriteit onderzocht te worden,” zo schrijft de wijkvereniging in een brief aan weyhouder Buijing.

Pancras-West ondervindt al jaren veel overlast van rondhangende daklozen en drugsverslaafden. Zo wordt er veelvuldig hinderlijk gebedeld rond de parkeerautomaten op de Kaasmarkt en vervuilen de vaak verslaafde daklozen de omgeving met spuiten. Ook diefstal, dealen en autokraken zijn volgens de wijkvereniging aan de orde van de dag.

“Overleg met hulpverleningsinstanties, gemeente en politie op initiatief van Maredorp de Camp en onze wijkvereniging heeft weliswaar voor enige vermindering van overlast gezorgd, door actiever politieoptreden, maar het effect daarvan is zeer beperkt. Uw voorstel om te onderzoeken of in onze wijk permanente opvang zou kunnen plaatsvinden heeft dan ook geleid tot zeer emotionele reacties. Diverse wijkbewoners hebben ons aangegeven niet te zullen schromen harde actie te gaan voeren”, aldus de brief.

Omdat het houden van toezicht op de verslaafden in het centrum sterk wordt bemoeilijkt met alle supermarkten om de hoek, panden waarin gedeald wordt en hallen en stegen, waarin verslaafden zich kunnen verschuilen, moet volgens Pancras-West naar locaties buiten de binnenstad worden gezocht. Omdat ook bewoners van wijken buiten het centrum niet op een dergelijke opvang zitten te wachten moeten het college en de gemeenteraad zich de vraag stellen of de woonomgeving überhaupt wel geschikt is voor deze voorzieningen. “Wij vinden van niet.”

Leiden vop


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×