Eerste Lustrum Leids Denksportcentrum

In het laatste weekeind van augustus, bij de aanvang van het nieuwe wedstrijdseizoen 2003-2004, viert het Denksportcentrum in Leiden het eerste lustrum. Dat zal gepaard gaan met een feestelijk weekend (29 t/m 31 augustus). Op vrijdagmiddag 29 augustus worden de feestelijkheden om 17.00 uur ingeluid met een receptie voor genodigden. Aansluitend is er een instuif waarop iedereen, clublid of niet, de ruimte krijgt voor het vrij beoefenen van zijn of haar favoriete denksport(en).

Onder auspiciën van de Stichting Denksport Leiden organiseert het feestcomité op zaterdag 30 augustus gelijktijdig toernooien voor de dammers, de go-ers en de schakers van de in het centrum huizende clubs en hun tegenstanders uit de omgeving van Leiden. Op zondag 31 augustus zal het hele centrum in het teken staan van een jubileum bridgedrive. Met de lustrumtoernooien wordt gemikt op veel wedstrijdplezier, maar vóór alles op feestelijke gezelligheid. De opzet is als volgt:

Dammen
Op zaterdag 30 augustus om 10.00 uur begint een 7-rondig toernooi volgens het Zwitsers systeem. Per partij per speler geldt een bedenktijd van 20 minuten. De zaal gaat open om 09.00 uur. De zes geldprijzen lopen op tot €65. De prijsuitreiking is rond 17.00 uur. Inschrijven kan kosteloos bij André v.d. Kwartel (071-5132504 of andre.van.der.kwartel@hetnet.nl) totdat het maximum van 32 deelnemers is bereikt.

Go
Ook op zaterdag 30 augustus wordt vanaf 10.00 uur, eveneens volgens het Zwitsers systeem, een 5-rondig (MacMahon) toernooi afgewerkt. Speeltempo is 30 minuten per persoon per partij (geen byoyomi). De geldprijzen zijn hier €100, €50 en €25, plus €25 voor de hoogste kyu-speler en de hoogste jeugdspeler en worden om ongeveer 17.00 uur uitgereikt. Inschrijven kan tot 29 augustus 20.00 uur bij Peter Dullemeijer (071-5132229 of peterdullemeijer@xs4all.nl). De kosten (€5, inclusief lunch) dienen op de wedstrijddag tussen 09.15 en 09.45 uur aan de zaal te worden betaald.

Schaken
Het schaaktoernooi op 30 augustus bestaat ook uit 7 ronden Zwitsers met 20 minuten per persoon per partij. In totaal is €900 aan prijzengeld beschikbaar, waaronder €300 voor de winnaar. Ook hier is de aanvang 10.00 uur. De prijsuitreiking staat gepland om 17.00 uur. Inschrijven kan tot het maximum van 90 deelnemers is bereikt bij Machiel de Heer (071-5226784 of machiel.deheer@xs4all.nl) en kost €10, te betalen aan de zaal op de wedstrijddag tussen 09.15 en 09.45 uur.

Bridgen
Een bridgedrive (Topintegraal) bekroont op zondag 31 augustus de lustrum denksporttoernooien. De zaal gaat open om 10.00 uur, waarna om 10.30 uur begonnen wordt. De ook hier weer door Solide Administratie & Advies gesponsorde prijzen worden in alle groepen – t.w. A) hoofdklasse en hoger, B) 1e klasse en lager, C) recreatiespelers – in geld en in natura uitgereikt om ongeveer 18.00 uur. Maximaal 100 paren kunnen deelnemen. Zij kunnen zich tot 17 augustus inschrijven bij Maaike Valkenburg (bij voorkeur via maai25@hetnet.nl, anders ’s avonds 071-5761906) Het inschrijfgeld (€ 10,00 per paar incl. lunch) dient gelijktijdig te worden overgemaakt op het banknummer 84 06 34 714 t.n.v. SDL, onder vermelding van de namen en speelsterkte.

Het kantoor Solide Administratie & Advies uit Voorschoten, gespecialiseerd in bedrijfsadministratie, heeft aangeboden om op te treden als sponsor van de diverse met een groot aantal aantrekkelijke prijzen gedoteerde jubileumwedstrijden.

Voor meer informatie over het Lustrum en het Denksportcentrum: //www.denksportcentrumleiden.nl/.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×