D66 wil studenten in stadhuis huisvesten

Sinds de verschillende gemeenteraadsfracties eind augustus hun intrek hebben genomen in het fractiehuis aan de Breestraat 70 staat een deel van het Leidse stadhuis leeg. Aan de kant van het Trouwstraatje hadden de meeste politieke partijen hun fractiekamer in de zogenaamde ‘bodewoning’. Met hun vertrek kwam deze ruimte leeg te staan. Omdat er, volgens D66, nog geen nieuwe bestemming voor gevonden is, wil de partij er nu acht studenten een kamer geven.

D66-raadslid Peter Bootsma, de ‘studentenambassadeur’ van de Leidse raad, vindt dat er, in afwachting van een definitieve bestemming, iets met deze ruimten gedaan zou moeten worden. “Naar de mening van onze fractie is het zonde om ruimten op een dergelijke A-lokatie niet te gebruiken. Er is in Leiden immers sprake van schaarste op de woningmarkt, ook onder studenten, en het zal bekend zijn dat sinds enige weken weer enige duizenden eerstejaarsstudenten in Leiden zijn aangekomen.”

De fractie van D66 stelt daarom voor om de bodewoning en de belendende ruimten aan het Trouwstraatje (tijdelijk) te benutten voor studentenhuisvesting. “Een vluchtige schatting leert dat acht studenten prima ondergebracht zouden kunnen worden in deze ruimten,” aldus Bootsma die het college van Burgemeester en Wethouders inmiddels heeft gevraagd om de Stichting Leidse Studentenhuisvesting te benaderen om als professionele verhuurder op te treden. De SLS zou de ruimten dan in bruikleen kunnen krijgen van de gemeente en deze met enkele kleine aanpassingen geschikt maken voor bewoning.

Ook wil D66 van het college een overzicht van mogelijke andere panden die gemeentelijk eigendom zijn en waar tijdelijk studenten gehuisvest zouden kunnen worden.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×