Regiozenders vragen provincie om extra geld

De regionale omroepen in Zuid-Holland, RTV Rijnmond en RTV West, kampen met aanzienlijke tekorten. Zonder verdere maatregelen verwachten zij elk voor 2004 een tekort van tenminste € 1 miljoen. De omroepen hebben de provincie om hulp gevraagd.

De provincie heeft aangedrongen op een kortlopend onderzoek om snel inzicht te krijgen in de precieze aard, omvang en oorzaken van de gerezen problemen. Beide omroepbedrijven hebben MJP BV te Bussum opdracht gegeven dit gezamenlijke onderzoek uit te voeren. De provincie is bij het onderzoek betrokken. Het onderzoek richt zich op het vinden van oplossingen, vanuit een analyse van de financiële situatie, het gevoerde beleid en de organisatie bij RTV West en RTV Rijnmond. Daarbij zullen ook de mogelijkheden tot samenwerking tussen beide omroepen worden bekeken.

Half november moet het onderzoeksrapport klaar zijn. Op basis van de onderzoeksresultaten zal de provincie er vervolgens op toezien dat er passende maatregelen worden getroffen Doel daarbij is dat de publieke regionale omroepvoorziening in Zuid-Holland van een aanvaardbaar niveau blijft.

Leiden RTV West


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×