Universiteit onderzoekt gevolgen geweld

Nederland is een van de onveiligste landen in de westerse wereld. Naast de toename van geweldsmisdrijven gaat het ook steeds vaker om ernstige verwondingen of dodelijke afloop. In samenwerking met Slachtofferhulp Haaglanden en Parnassia start Universiteit Leiden in Den Haag een onderzoek naar de gevolgen van geweld voor slachtoffers.

Wetenschapper Anne van Giezen: “De vraag is waarom het met de ene persoon na verloop van tijd heel goed gaat en met een ander juist helemaal niet.” Het gaat om slachtoffers van achttien jaar en ouder die de afgelopen twee maanden te maken hebben gehad met bedreiging, lichamelijk geweld of seksueel geweld, zowel op straat als in huis. Wat dit laatste betreft, het gaat niet om regelmatig huiselijk geweld. Anne van Giezen: “We willen meer inzicht krijgen in de klachten die slachtoffers van geweld vertonen”, aldus de psychologe, die een groep van honderd personen wil samenstellen. “We willen ook weten of eerder ingrijpen van invloed is op de klachtenontwikkeling. Dan is het nog de vraag hoe je eerder in kunt grijpen. Vaak krijgen slachtoffer in het begin veel aandacht van de omgeving. Maar dan komt een periode dat iedereen het wel weet, en hoe verloopt de verwerking dan verder?”

Allochtone slachtoffers die Nederlands spreken kunnen aan het onderzoek deelnemen, andere allochtonen niet. “Het onderzoek bestaat uit vele gesprekken en daar kunnen we geen tolken voor inzetten. Maar we zouden natuurlijk graag willen weten of er verschillen tussen culturen zijn wat betreft het omgaan met een geweldservaring,” aldus Anne van Giezen. “We hadden overigens meer vrouwen dan mannen verwacht bij de aanmeldingen, dat is dus niet zo.” Tot eind van dit jaar kunnen slachtoffers zich nog aanmelden (tel. 071-5273744 of e-mailen info@slachtoffervangeweld.nl). De resultaten worden eind volgend jaar tijdens een congres gepresenteerd.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×