Muzikanten van Concordia tijdens de oefening voor de Koraalmuziek in 2002. Wellicht zijn ze er op 3 oktober 2004 weer bij. (Archieffoto: Chris de Waard).

Concordia start definitief door

De Christelijke Muziek- en Showband Concordia blijft bestaan. Een speciale werkgroep heeft zich de afgelopen weken gebogen over de mogelijkheden van een doorstart en is tot de conclusie gekomen dat de vereniging levensvatbaar is. Afgelopen week hebben ook de leden zich in een bijzondere ledenvergadering uitgesproken voor de doorstart. Een van de belangrijkste zaken is het werven van nieuwe, spelende leden.

Hiervoor zal Concordia leerlingengroepen opstarten voor diverse instrumentgroepen. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen zich aanmelden. Ervaren instructeurs zullen de leerlingen opleiden in het lezen van muziek en in het bespelen van een door de leerlingen zelf gekozen instrument. Ook mensen die al een instrument bespelen zijn van harte welkom. Zowel jongens als meisjes, mannen als vrouwen zijn bij Concordia welkom.

Zodra de leerlingen eraan toe zijn, zullen zij een leerlingenklas vormen die zich tijdens concerten van Concordia aan het publiek zullen tonen. Ten behoeve van de optredens en het werven van sponsors en donateurs zal Concordia een grootscheepse reclamecampagne opzetten. De werkgroep rekent op veel positieve respons.

Naast de repetitieavonden voor de spelende leden zullen ook de altijd druk bezochte bingoavonden doorgaan. Deze avonden staan open voor iedereen die van een gezellig avondje uit houdt. Ook de rommelmarkten zullen blijven bestaan. Als nieuw evenement zal Concordia binnenkort een 55+ soos gaan opzetten. Dit zal een wekelijkse bijeenkomst worden die overdag zal worden gehouden. Er kan dan een kaartje gelegd worden of men kan achter de sjoelbak plaatsnemen. Bij voldoende animo wil Concordia ook dagreisjes organiseren. Met al deze activiteiten in het gebouw aan de Langegracht wil Concordia in de toekomst een wijkfunctie te gaan vervullen.

Iedereen die iets voor Concordia wil betekenen (lid worden, sponsorsen, vrijwilligerswerk enz.) kan contact opnemen via telefoon: 071 – 531 67 40 of langskomen tijdens de repetitieavond op dinsdag vanaf 19.30 uur. Het adres is Langegracht 59 te Leiden, telefoonnummer: 071 – 522 08 17.

Leiden concordia


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×