Regiozenders in discussie met politiek

RTV West en RTV Rijnmond verkeren in grote financiële nood. De eerste moet ongeveer € 2,2 miljoen bezuinigingen, de ander € 2 miljoen, en daarbij staan tientallen banen op de tocht. Dat schrijft het blad voor omroepmedewerkers Spreekbuis. De provincie Zuid-Holland heeft inmiddels laten weten dat een hogere structurele bijdrage er niet in zit. Binnenkort, op 27 oktober, gaan de twee Zuid-Hollandse omroepen met landelijke, regionale en plaatselijke politici in debat over hun taken en de financiële vergoeding die daarbij hoort.

Het debat, dat mede door de NVJ is georganiseerd, moet wat de initiatiefnemers betreft vooral gaan over de vraag welke waarde de politiek hecht aan de regionale omroepen in Zuid-Holland. ‘Dat is voor ons het belangrijkste om te weten; hoe de politiek onze rol ziet,’ zegt Karin Ingelse, presentator/verslaggever bij RTV Rijnmond en medeorganisator van de discussie. ‘Zijn wij een aanvulling op de landelijke omroepen, zijn wij een spreekbuis voor het regionale beleid, kortom: wat willen ze van ons? En daarop volgt de vraag, hoeveel geld daarvoor nodig is en wie dat betalen moet.’

Sociaal plan
Een onderzoeksbureau licht op dit moment de financiële situatie van beide omroepen door en buigt zich over de vraag hoe de grote tekorten zijn ontstaan. Tot dusver worden de oorzaken van de problemen onder andere gezocht in het mislukte experiment met talkradio bij RTV West. Er werd geen enkele plaat meer gedraaid, waarna het marktaandeel halveerde. Ook teruglopende reclameopbrengsten spelen een grote rol.

Hoe dan ook zijn er ernstige problemen, waarvoor een oplossing moet worden gevonden. Beide omroepen hebben onlangs aan gedeputeerde Van Heijningen gevraagd of het mogelijk is om jaarlijks 3,5 miljoen euro extra te krijgen. Dink Binnendijk, sinds medio oktober directeur van RTV West, weet inmiddels dat het antwoord ‘nee’ is. Hij vindt dat alleszins begrijpelijk: ‘Eerlijk gezegd kun je de provincie niets kwalijk nemen. Wij vinden dat we eerst zelf onze eigen problemen moeten oplossen.’ Hij zou wel graag eenmalige financiële steun van de provincie ontvangen om een goed sociaal plan op te kunnen stellen en de deplorabele toestand van de omroep te herstellen. (Inmiddels heeft de provincie daaraan gehoord gegeven door een flink deel van de subsidie voor 2004 nu al beschikbaar te stellen). Eric Wehrmeijer, sinds 1 oktober directeur van RTV Rijnmond, heeft ondanks de eerste weigering nog niet alle hoop op een hogere bijdrage verloren: ‘Ik denk dat gedeputeerde Van Heijningen niet voor niks een onderzoek naar onze financiële situatie betaalt.’

Onafhankelijkheid
Niettemin lijkt een hogere structurele bijdrage voorlopig van de baan, maar de plaatselijke politiek stelt wel met enige regelmaat subsidies beschikbaar voor programma’s die zij interessant of belangrijk vindt. ‘Dat is niet zonder meer toe te juichen’, zegt Thomas Bruning, secretaris omroepzaken van de NVJ. ‘Wij willen hierover de discussie aangaan met de politiek. Eerst moeten er voldoende structurele financiële middelen komen voor regionale omroepen. Met projectsubsidies bestaat het gevaar van ‘u vraagt, wij draaien’. Op deze manier is de journalistieke onafhankelijkheid in het geding en blijft de financiële positie van de omroepen wankel.’

Karin Ingelse: ‘Wij hebben bijvoorbeeld het programma ‘R op Zondag’, dat een regionaal equivalent is van Buitenhof. De gemeente Rotterdam betaalt dit programma. Dan kun je je afvragen, of het er niet alleen om gaat politieke aandacht te krijgen.’ Het geld dat de provincie beschikbaar stelt, moet volgens Ingelse ‘fatsoenlijk geoormerkt’ zijn. Maar het gaat ook om méér geld. Wat nu als dat niet beschikbaar is? ‘Wij willen weten wat de provincie van ons verwacht. Als daarvoor onvoldoende geld beschikbaar is, dan wordt het een uitgekleed verhaal.’

Betere samenwerking
Directeur Dink Binnendijk van RTV West wil ook graag meer geld, maar vindt het een slecht moment om de discussie hierover aan te zwengelen. ‘Ik heb al gezegd dat ik niet nogmaals ga vragen om een grotere structurele bijdrage. Dat is een achterhoedegevecht, en ongepast in het huidige politieke en maatschappelijke klimaat.’ Hij vindt wel dat de provincie een reële vergoeding moet betalen voor de stijgende loonkosten. Die vergoeding, de indexering genoemd, is wat hem betreft voor volgend jaar te laag geraamd. Als de omroep de financiën eenmaal weer op orde heeft, wil hij daar nog een punt van maken. Voor het overige wil Binnendijk eerst zelf de verantwoordelijkheid nemen. Hij denkt dat er nog veel te winnen valt door een betere samenwerking tussen beide omroepen, bijvoorbeeld door cameraploegen te delen, elkaars reportages te gebruiken en gezamenlijk spullen in te kopen. ‘Daar ga ik binnenkort over praten met mijn collega-directeur van RTV Rijnmond. Verder wil ik de discussie wel aangaan over de taak van de regionale omroep. En als je je werk goed doet, moet dat ook beloond worden.’

Directeur Wehrmeijer van RTV Rijnmond wil de politieke bestuurders duidelijk maken, hoe groot de rol van zijn omroep is in de informatievoorziening in de regio. En misschien komt er dan toch nog hulp: ‘Ik ben democraat genoeg om het politieke krachtenveld zijn werk te laten doen. Het is daarom belangrijk om de politieke beslissers goed te informeren.’

Advertentie

Geen categorie


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×