Bijeenkomst over nieuwe Wet Werk en Bijstand

Op 1 januari 2004 wordt de Wet Werk en Bijstand (WWB, de nieuwe bijstandswet) van kracht. Deze wet brengt veel veranderingen met zich mee voor de uitkeringsgerechtigden, maar ook voor de gemeenten. Zo wordt het aan het werk helpen van bijstandsgerechtigden belangrijker dan het verstrekken van uitkeringen en krijgen gemeenten meer vrijheid bij de uitvoering van de wet dan nu geval is. Bij de uitvoering wordt door de gemeenten van de Leidse Regio samengewerkt.

Om bijstandsgerechtigden en andere belangstellenden hierover te informeren, organiseren de Cliëntenraad SoZA Leiden, FNV AbvaKabo en FNV Bondgenoten op vrijdag 7 november om 14:00 uur een openbare bijeenkomst. De sprekers zijn Mohamed Rabbae (wethouder Leiden), Raf Janssen (Sociale Alliantie) en de heer of mevrouw Bijl (FNV Bondgenoten). De middag vindt plaats in het Vakbondscentrum, Perzikweg 7 (3e verd.) te Leiden.

Leiden cliëntenraad


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×