Burgemeester Lenferink wordt door de krakers rondgeleid in het pand. Op 8 november kan iedereen een kijkje nemen in een kraakpand. Dan wordt in heel Nederland de 'Open Kraakdag' gehouden. (Foto's: Bram Pater).

Burgemeester bezoekt krakers

Vrijdagmiddag heeft burgemeester Lenferink een bezoek gebracht aan het gekraakte pand Hooigracht 42. Hij deed dat op uitnodiging van ROOD, de jongeren in de SP. Een aantal ROOD-leden heeeft hun intrek genomen in het pand om zo de leegstand aan de kaak te stellen. ROOD-voorzitter Louk Rademaker overhandigde burgemeester Lenferink hun ‘programma van eisen’.

 

 

 

Programma van eisen ROOD:

Leiden, 31 oktober 2003

Geachte Heer Lenferink,
ROOD, jongeren in de SP, heeft op zondag 19 oktober jongstleden het rijksmonument Hooigracht 42 bezet. Dit om de woningnood op de agenda te zetten, er zijn in Leiden bijna 3000 kamers te weinig en er is voor een appartementje een wachtlijst van meer dan 4 jaar.

Deze problemen zijn ontstaan nadat de rijksoverheid jaren geleden de volkshuisvesting uit handen heeft gegeven. Resultaat: de woningcorporaties vullen hun zakken (ruim E 10 miljard over!) en een stagnatie van de bouw van sociale woningen. En dan komen nu de klappen: landelijk zijn er een half miljoen woningzoekenden. Dan moeten we geen `commissies’ instellen die naar `mogelijkheden’ gaan `kijken’. De tijd van het wachten is voorbij, van het oeverloos praten ook. Tijd voor daden.

De overheid moet weer een centrale rol in de volkshuisvesting gaan spelen, zoals ook de grondwet dat van hen eist. Dat is een landelijke beslissing, iets voor Den Haag. Maar dat betekent niet dat we lokaal niks kunnen doen. ROOD heeft hierom zijn lokale eisen. Keiharde toezeggingen verwachten we, zodat duizenden jongeren in Leiden niet nog vijfjaar in de kou staan. Wij eisen:

• Huursubsidie voor onzelfstandige wooneenheden.
Deze huursubsidie is al lang toegezegd en goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer. Waar blijk zij nu? Vorige week heeft de gemeenteraad een motie aangenomen dat hier aandacht voor moet komen. Wij eisen dat de gemeente die huursubsidie nu gaat halen. Desnoods met de rechter!

• Minimaal 30% sociale woningbouw.
Ook hier gaat het om een wettelijke eis, een regel waar allang toe is besloten. Alleen: de gemeente Leiden heeft deze eis af weten te zwakken in ondemocratische regionale commissies. Deze commissies hebben besloten dat Leiden slechts 20% sociale woningbouw nodig heek. En waar is nu de democratie gebleven? Terug naar die 30 %, zo heek de bevolking al met de Provinciale Staten besloten.

• Kantoren verbouwen tot jongerenhuisvesting.
In Leiden staan buiten de singels vele kantoorpanden leeg. Wij eisen dat die worden omgebouwd tot wooneenheden. Minister Dekker heek gemeenten ook opgeroepen zich minder te bemoeien met de bouw van woningen, om zodoende kantoorpanden te verbouwen. Het argument dat het niet mogelijk is, is onzin: in Maastricht worden de panden al verbouwd!

• `Taskforce’ moet verplichtend zijn.
De Taskforce Woningnood heeft allemaal mooie plannen, en dat leidt er toe dat in 2007 in de regio 1700 kamers bij komen. Tegen die tijd is een nu beginnende student al afgestudeerd! Dat is dus te lang, en dat terwijl er veel meer mogelijkheden zijn. ROOD eist dat voor het zomerreces 2004 de bouwplannen af zijn, dat voor het eind van 2004 begonnen is met de bouw en dat voor de zomer 2005 de helft van het aantal kamers gerealiseerd is.

• Spoed achter de bestemmingsplannen.
De binnenstad ligt geheel op zijn gat als het gaat om bouwen. Oorzaak: de nalatigheid om de monumentenwet van 1988 (!) toe te passen op de bestemmingsplannen. Vijftien jaar heeft de ambtenarij dus niks gedaan: dan mogen ze nu wel wat harder werken. We willen dat voor het zomerreces 2004 de bestemmingsplannen voor de hele binnenstad afzijn.

• Leegstand tegengaan.
De gemeente heeft allerlei mogelijkheden om leegstand aan te pakken. Bijvoorbeeld eigenaars wijzen op hun onderhoudsverplichtingen, zodat de panden niet kunnen verkrotten. Wij eisen dat de gemeente actief van deze mogelijkheden gebruik maakt.

Ook wij zullen niet stilzitten. Onze SP-fractie in de gemeenteraad zal er de komende tijd voor waken dat de woningnood topprioriteit krijgt. En ook ROOD zal niet terugschrikken voor actie als er blijkt dat de gemeente nog steeds niks heeft geleerd van de enorme woningnood.

Wij hopen dat u ons hierbij zult steunen. Het gaat niet immers alleen om ROOD, of om het College, maar om de duizenden die geen fatsoenlijke woonruimte kunnen krijgen.

Met vriendelijke groet,

Louk Rademaker
voorzitter ROOD Leiden

Leiden rood


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×