Hennie Jansen kreeg de Pieternel Rolprijs op 8 maart, internationale vrouwendag, uit handen van Anneke van Aken die de prijs vorig jaar won. Het bijbehorende geldbedrag van € 2500,00 krijgt ze eind van de maand alsnog uitgereikt. (Archieffoto: Chris de Waard).

Uitreiking geldbedrag Emancipatieprijs

Vrijdag 28 november overhandigt wethouder Rabbae een geldbedrag van € 2500,- aan Hennie Jansen. Dit bedrag hoort bij de Leidse emancipatieprijs 2003, die al eerder aan Jansen werd toegekend. De uitreiking vindt om 20.00u plaats in het Leidse Volkshuis aan de Apothekersdijk in Leiden. De Leidse emancipatieprijs is een jaarlijks terugkerend eerbetoon aan een persoon of groep personen die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van de vrouwenemancipatie.

Hennie Jansen ontvangt de prijs ‘als verdienstelijke erkenning voor vele jaren actieve betrokkenheid bij de emancipatie in Leiden’. Ze was al op jonge leeftijd geïnteresseerd in vrouwenemancipatie en rolpatronen. Sinds de jaren ’70 is ze actief betrokken bij de Vrouwenbond FNV, waar zij meerdere bestuursfuncties heeft vervuld. Mevrouw Jansen is nog steeds betrokken bij de Vrouwenbond, maar richt zich nu meer op het ouderenbeleid.

De emancipatieprijs, ook bekend onder de naam Pieternel Rolprijs, wordt ieder jaar op acht maart, de Internationale Vrouwendag, in het Leidse Volkshuis uitgereikt. Het bij de prijs behorende beeldje heeft de winnares op 8 maart 2003 al mogen ontvangen uit de handen van enkele vrouwen die de prijs hadden ‘gekaapt’. De gemeente had besloten de prijs in 2003 niet uit te reiken in afwachting van de nieuwe nota Emancipatiebeleid, waarin de toekomst van de prijs besproken is. Met het beschikbaar stellen van het geldbedrag erkent de gemeente alsnog Hennie Jansen formeel als winnaar van de Leidse emancipatieprijs 2003.

De feestelijke bijeenkomst in het Leidse Volkshuis zal, naast de uitreiking van het geldbedrag, ook in het teken staan van de nieuwe Emancipatienota van de gemeente Leiden. Aan de hand van een tweetal themadiscussies wordt gesproken over twee onderwerpen, waaraan in de nieuwe nota veel aandacht wordt besteed: het belang van emancipatiebeleid voor allochtone vrouwen en homoseksualiteit in de multiculturele samenleving. Eén van de leden van het discussieforum is mevrouw Arib (Tweede Kamerlid PvdA).

Leiden pieternel


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×