SP bezorgd over tekort studentenhuisvesting

De SP-fractie in de Leidse gemeenteraad maakt zich zorgen over het tekort aan studentenhuisvesting in Leiden. Volgens de fractie levert de inspanning Task Force Studentenhuisvesting te weinig resultaten op om het tekort weg te werken. Daarom heeft fractievoorzitter Paul Day van de SP vragen gesteld aan het College over de stand van zaken. De fractie komt bijvoorbeeld met de suggestie om leegstaande kantoren te gebruiken als studentenkamers.

De SP vraagt zich af waarom de Taskforce niet heeft besloten om leegstaande kantoorruimte (tijdelijk) om te bouwen tot studenten- en jongerenkamers, zeker na de recente aansporing van minister Dekker om kantoorruimten te verbouwen tot woonruimte voor studenten. Verder zet de SP vraagtekens bij het door de Taskforce genoemde tekort van 1700 kamers. Volgens de Landelijke Studentenvakbond (LSVB) is het totale tekort aan studentenwooneenheden veel groter. Ten slotte wil de SP fractie weten of er al concrete afspraken met de gemeente Oegstgeest zijn gemaakt over de bouw van 800 kamers.

Advertentie

Leiden studentenhuisvesting


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×