D66 Leiden wil collectieve legalisering studentenpanden

Als het aan de D66-fractie ligt, worden de illegale studentenpanden in Leiden collectief gelegaliseerd mits ze aan een aantal (brand)veiligheidseisen voldoen. In een brief aan het college van B&W uit de partij zorg over het afnemend aantal studentenkamers in Leiden, terwijl het aantal studenten dat zich aanmeldt bij de universiteit en de Hogeschool Leiden de afgelopen jaren juist weer toeneemt. Ook wil de partij dat de gemeente Leiden het probleem in regionaal verband op de kaart zet. “In de regionale beleidsvisie wonen, wordt niet of nauwelijks aandacht geschonken aan de benodigde huisvesting voor studenten,” aldus D66 die wil dat het onderwerp een prominente plek krijgt in de binnenkort te verschijnen `woonvisie` van de gemeente.

Vorige week riep ook de Stichting Studentenhuisvesting Leiden (SLS) de gemeente al op om meer kamerverhuur in particuliere panden toe te staan. Ook wil de SLS graag een aantal van dat soort panden aankopen voor de verhuur aan studenten. Dat is nu niet mogelijk omdat de gemeente het aantal studentenpanden juist aan banden wil leggen. Wethouder Hillebrand ziet liever grote complexen waar enkele honderden studenten kunnen worden gehuisvest. De voormalige meelfabriek is zo`n voorbeeld, maar volgens de SLS duurt het nog jaren voor de eerste studenten daar hun intrek kunnen nemen. Hoe hoog de nood is, blijkt wel uit de cijfers van de SLS. Zo`n 300 studenten zijn momenteel in Leiden op zoek naar een kamer. De SLS heeft er slechts een tiental direct beschikbaar.

Leiden Meelfabriek studentenhuisvesting


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×