Provincie somber over toekomst regiozenders

Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland zijn somber over het oplossen van de gerezen problemen bij de regionale omroepen, RTV Rijnmond en RTV West. Door de uitkomsten van het vorige week verschenen onderzoeksrapport heeft het vertrouwen in besturen en organisaties een enorme deuk opgelopen.

Gezien de ernst van de problemen acht GS het nog niet mogelijk om een voorstel aan Provinciale Staten te doen. Op diverse belangrijke onderdelen loopt nu nog nader onderzoek. Het college ziet 2 denkbare scenario’s. Enerzijds geen extra subsidie verstrekken, waardoor beide omroepen vermoedelijk faillissement zullen moeten aanvragen. Anderzijds een nader uit te werken reddingsplan. Een reddingsplan is slechts haalbaar onder strenge voorwaarden en indien andere partijen, zoals Rotterdam, Den Haag, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en onderwijsinstellingen, concrete bereidheid tonen een bijdrage te leveren aan structurele oplossingen.

Gedeputeerde F.D. (Erik) van Heijningen benadrukt het belang van een snelle beslissingsprocedure. Op 17 december vergadert Provinciale Staten daarom over dit vraagstuk.

Leiden RTV West


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×