Van links naar rechts: een medewerker van de Milieudienst West-Holland, een ondernemer en een medewerker van de politie Hollands-Midden. (Foto: PR).

Vuurwerkverkopers voldoen aan regels

Politie, brandweer en de Milieudienst West-Holland zijn tevreden over de vuurwerkverkoop in de Leidse regio. Er werd voor en tijdens de vuurwerkverkoopperiode gecontroleerd. Ondanks de strengere controles werden er minder ernstige overtredingen geconstateerd dan vorig jaar. Bij de controles werd onder andere gelet op vluchtwegen en de hoogte van het vuurwerk in de opslagplaats met sprinklers. Ook werd gekeken of blusapparatuur en sprinklers op tijd waren gekeurd. Dit was bij alle winkeliers het geval.

De strengere controles hadden te maken met het nieuwe Vuurwerkbesluit, dat op 1 maart 2002 in werking trad. Dit besluit betekent scherpere eisen voor de verkoop van het zogenaamde consumentenvuurwerk. Op dit moment geldt er nog een overgangsregeling. Toch is er al strenger gekeken of winkeliers zich hielden aan de huidige regels. Bijvoorbeeld de eis dat de verkoop van vuurwerk maximaal drie dagen duurt. Deze termijn werd in de praktijk vaak vier dagen.

Op 1 maart van dit jaar loopt de overgangsregeling af. Dan moeten alle vuurwerkverkooppunten voldoen aan het Vuurwerkbesluit. Dit heeft tot gevolg dat ondernemers maatregelen zullen moeten nemen om aan de nieuwe eisen te voldoen. Afgelopen jaar is hierdoor het aantal verkooppunten van vuurwerk in de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Warmond en Zoeterwoude gedaald van 18 naar 10.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×