D66-wethouder Ruud Hessing overhandigt Ingrid Moerman namens de gemeente Leiden de Jan van Houtpenning. Even later speldde burgemeester Lenferink haar ook nog de versierselen op die horen bij haar benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. (Foto's: Bram Pater).

Dubbele onderscheiding voor Ingrid Moerman

Mevrouw drs. I.W.L. Moerman, scheidend conservator van de Historische Afdeling van het Stedelijk Museum De Lakenhal heeft vanavond bij haar afscheid twee onderscheidingen ontvangen. Burgemeester en Wethouders hebben besloten haar vanwege jarenlange inzet voor de promotie van het museum de Jan van Houtpenning toe te kennen. Het college heeft daarbij overwogen dat zij er als geen ander in is geslaagd de Leidenaar naar het museum te krijgen. Zij heeft brede lagen van de bevolking in de Leidse geschiedenis geïnteresseerd. Dat is mede gebeurd door de serie tentoonstellingen “Verzameld en Getoond”. Ook heeft zij een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de geschiedschrijving van Leiden en de bescherming van het stedelijk cultuurbezit. De Jan van Houtpenning is een gemeentelijke onderscheiding die wordt uitgereikt aan ambtenaren die zich gedurende een lange reeks van jaren hebben onderscheiden door bijzonder toewijding aan hun taak. Ingrid Moerman is bovendien benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Zij ontvangt deze onderscheiding mede op grond van haar vele verdiensten voor de Leidse geschiedschrijving. Vele jaren lang was zij bestuurslid van de Vereniging Oud Leiden, redactielid en eindredacteur van het “Leids Jaarboekje”. Daarnaast was zij actief betrokken bij de totstandkoming van de Leidse Historische Reeks en de restauratie van de begraafplaats Groenesteeg.

Mevrouw Moerman was het eerste vrouwelijke lid van het College van Kerkvoogden van de Hervormde Gemeente. Ze was bestuurslid van het Wagenmakermuseum en van de Stichting Leidse Hofjes. Mevrouw Moerman werkt als beeldredacteur aan de nieuwe geschiedschrijving van Leiden. Naast tal van andere bestuursfuncties en activiteiten is mevrouw Moerman ook lid van de jury van de Zilveren Veer, de Leidse cultuurprijs. Op landelijk niveau vervulde mevrouw Moerman bestuursfuncties in o.a. de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB) en in de Nederlandse Museumvereniging

Na 35 jaar in de Lakenhal werkzaam te zijn geweest werd vandaag afscheid van mevrouw Moerman genomen. Zij maakt gebruik van de regeling voor vervroegde uittreding. Cultuurwethouder Hessing zal de Jan van Houtpenning uitreiken. Daarna zal burgemeester Lenferink haar de koninklijke onderscheiding opspelden.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×