Extra raadsvergadering over problemen bij DZB

Naar aanleiding van de nieuwe problemen bij de gemeentelijke sociale werkvoorziening DZB, heeft de ChristenUnie gevraagd om een spoeddebat tijdens een extra raadsvergadering die aanstaande maandag wordt gehouden. Het debat komt er mede op verzoek van de fracties van CDA, LWG/DG, SP en LL.

“Op donderdag 1 april werd het aftreden van wethouder Rabbae bekend gemaakt. Zijn keuze om de ultieme politieke consequentie te verbinden aan gemaakte fouten rond het dossier Leidse CAO-WIW valt te respecteren en vormt niet de aanleiding voor dit interpellatieverzoek,” zo schrijft CU-fractievooorzitter Filip van As die zich afvraagt waarom de raad niet is ingelicht over de nieuwe problemen: “De Raad is op geen enkel moment voor 1 april geïnformeerd over deze problematiek, althans dat geldt voor mijn fractie en de overige leden van de oppositie”.

“Het gaat hier om een gevoelig dossier, waarover al eerder een wethouder is gestruikeld. Daarom wekte het grote verbazing dat de mededeling over het aftreden van de heer Rabbae volkomen uit de lucht kwam vallen,” vervolgt Van As.

Dit wringt temeer, omdat een aparte subcommissie voor DZB het dossier nauwlettend volgt. Ook heeft de commissie Sociale Infrastructuur het onderwerp DZB op 11 maart jl. nog op de agenda gehad. Op dat moment waren de problemen bij het College al lang en breed bekend. Maar ook los van deze concrete gelegenheden zijn er altijd mogelijkheden om de Raad te informeren over zaken die daartoe aanleiding geven.

Leiden rabbaeweg


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×