Wethouder Hillebrand (tweede van links) bij de behandeling van de inspraakreacties over de aanleg van een industrieterrein in de Oostvlietpolder. (Archieffoto: Chris de Waard).

Gemeente Leiden geen partij in rechtzaak Oostvlietpolder

“Er is geen sprake van dat het college de Leidse gemeenteraad verkeerd heeft ingelicht toen die eind januari besloot tot de aanleg van een industrieterrein in de Oostvlietpolder,” dat zegt wethouder Ron Hillebrand (Ruimtelijke Ordening) naar aanleiding van een bericht op onder andere deze site, waarin werd gemeld dat er nog een rechtzaak loopt tegen de zogenaamde ‘rode contouren’. Die contouren geven het gebied aan waarbinnen gebouwd mag worden. “Wij zijn als gemeente nieteens een partij in het geschil. Dat is namelijk een zaak die door de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder (VVO) en de firma Niersman is aangespannen tegen de Provincie Zuid-Holland”. Het college is van mening dat zelfs het schrappen van de contour geen gevolgen zal hebben voor de aanleg van het industrieterrein. “Dit is paniekvoetbal en daar doe ik niet aan mee,” zegt Hillebrand die de gemeenteraad vanavond een brief heeft gestuurd, waarin hij uiteenzet wat er precies aan de hand is.

Hillebrand wil over de inhoud van de zaak verder geen mededelingen doen, omdat deze nog onder de rechter is. Wel wijst hij erop dat al in juli vorig jaar een zitting bij de Raad van State is geweest over deze zaak. Ook toen was de gemeente geen partij, maar wel als toehoorder aanwezig. In die zitting eiste de VVO tevergeefs een voorlopige voorziening. Als die vordering wel was toegewezen, was het bestemmingsplan niet in werking getreden. Omdat de Raad van State zich vorig jaar niet bevoegd achtte om zich een oordeel tegen de komst van het bedrijventerrein te vormen, trad het bestemmingsplan op basis waarvan de gemeenteraad eerder dit jaar besloot om het industrieterrein aan te leggen, gewoon in werking. “Er is dan ook geen sprake van dat de raad op basis van onjuiste documenten een besluit heeft genomen”, aldus Hillebrand.

Advertentie

Leiden Oostvlietpolder


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×