Secretaris Hans Pieters van de Vereniging Vrienden van de Oostvlietpolder geeft zijn inspraakreactie op de plannen voor de aanleg van het bedrijventerrein tijdens de behandeling in de raadscommissie in januari. (Archieffoto: Chris de Waard).

"VVO heeft niets te winnen bij rechtzaak Oostvlietpolder"

De Vereniging Vrienden van de Oostvlietpolder (VVO) heeft helemaal niets te winnen bij de rechtzaak die momenteel loopt tegen de zogenaamde ‘rode contouren’ in de Oostvlietpolder. Die contouren geven in het Provinciale Streekplan het gebied aan dat verstedelijks mag worden. Volgens Hillebrand heeft het schrappen van de contouren geen invloed op de aanleg van het industrieterrein. “Sterker” nog, zegt Hillebrand, “als de Raad van State het vorige plan aanhoudt, mag er zelfs een industrieterrein van 80 hectare komen”. Secretaris Hans Pieters van de VVO bestrijdt dat: “In het huidige plan valt de hele Oostvlietpolder binnen de rode contouren, dat is maar liefst 166 hectare. We hebben er dus alle belang bij om dat aan te vechten.”

Pieters snapt dan ook niet waar Hillebrand zich op baseert als hij zegt dat het industrieterrein er sowieso komt. Pieters: “De Stichting Leidse Studentenhuisvesting (SLS) heeft bijvoorbeeld ook een plan ingediend. Die willen het aantal wooneenheden bij het Klooster aan de Vrouwenweg uitbreiden. Daarvan zegt Hillebrand dat dat onmogelijk is vanwege diezelfde rode contouren. Hoe kan hij dan zeggen dat het industrieterrein hoe dan ook gerealiseerd kan worden,” zo vraagt hij zich af.

Eerder deze week schreef Hillebrand aan de gemeenteraad dat hij de raad volledig heeft geïnformeerd en dat de raad op basis van de juiste documenten een besluit heeft genomen. Volgens Pieters gaat Hillebrand dan voor het gemak voorbij aan het advies dat de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) al op 15 december 2003 gaf. Daarin schrijft de StAB dat de provincie de contour wellicht te royaal heeft getrokken, waardoor deze in strijd zou kunnen zijn het het eigen beleid van de provincie. Hillebrand ziet in dat advies geen waarschuwing: “Er valt geen negatief of positief eindoordeel van de StAB op te maken,” zo schrijft hij de Leidse gemeenteraad.

Omdat de gemeente Leiden geen partij is in de rechtzaak tussen de VVO en de provincie heeft Hillebrand het StAB-advies formeel niet ontvangen. Daarom heeft hij het ook niet aan de raad gemeld. Hans Pieters van de VVO vindt dat niet terecht. “Hillebrand kende het advies, ik was erbij toen we het hem in januari vertelden. Het is aan de raad zelf om te beoordelen of iets relevant is of niet.”

De Vrienden van de Oostvlietpolder gaan in ieder geval door met hun strijd. Ook als de lopende zaak bij de Raad van State wordt verloren. “De gemeente moet een stukje natuurbehoud garanderen,” vinden de vrienden. Pieters: “Er ligt nu een onvolledig bestemmingsplan voor de Oostvlietpolder. Er is nog helemaal geen infractructuur. In een plan zonder wegen kan je ook onmogelijk beoordelen of je belangen worden geschaad. De ontsluiting van het gebied zal dus in ieder geval eerst duidelijk moeten zijn, voordat er iets wordt vastgesteld”.

Leiden Oostvlietpolder


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×