Leiden 2030: debat, enquête, prijsvraag en stadsgesprekken

De komende weken kan iedereen actief meedoen aan de discussie over de toekomst van Leiden.Er worden diverse bijeenkomsten georganiseerd, er kan een enquête worden ingevuld en er is een prijsvraag uitgeschreven. Onder de titel ‘Bestemming Leiden 2030’ heeft de gemeente vier toekomstbeelden beschreven: Kennis maken en delen, Wonen en zorgen, Werk aan de winkel en Kwaliteit Koesteren. Deze toekomstbeelden zijn te lezen op de website van de gemeente www.leiden.nl/gemeente, in de Stadskrant van 23 april, en in een folder die bij gemeentelijke gebouwen verkrijgbaar is.

Studentendebat op 27 april
Op dinsdag 27 april organiseert de gemeente in samenwerking met Studentenvereniging Augustinus een studentendebat over de toekomstvisie. Het debat wordt gehouden in de vorm van het tv-programma Het Lagerhuis. Aan de hand van stellingen vindt een discussie plaats, waar alle aanwezigen actief aan mee kunnen doen. Het debat is voor iedereen, dus ook voor niet-studenten, toegankelijk en vindt plaats bij Augustinus, Rapenburg 24 vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis.

Enquête, prijsvraag en stadsgesprekken
Wie de fantasie wil laten prikkelen of zelf aan de slag wil met een of meer toekomstbeelden, kan de enquête invullen of deelnemen aan de prijsvraag. In de Stadskrant van 23 april en op internet staat meer informatie.
Op dinsdag 11 mei (in de Stadsgehoorzaal) en woensdag 12 mei (in Het Leidse Volkshuis) vinden stadsgesprekken plaats met inwoners en geïnteresseerden.

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×