Raad vraagt college om opheldering over Oostvlietpolder

Het CDA heeft, samen met GroenLinks, de SP en de ChristenUnie, naar aanleiding van publicaties op onder andere Sleutelstad.nl en de brief die wethouder Hillebrand vorige week aan de raad stuurde, maar liefst 13 vragen gesteld aan het college van B&W over het advies van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak aan de Raad van State over de Oostvlietpolder. De partij wil onder meer weten wat de gevolgen voor het streekplan zijn, als het advies van de StAB wordt overgenomen door de Raad van State (RvS). Ook willen de vragenstellers weten af of de geldigheid van het bestemmingsplan in het geding is en of er vertraging ontstaat als het advies wordt overgenomen.

De fracties willen met de vragen vooral achterhalen of de gemeenteraad wel goed is geïnformeerd door het college. Hillebrand heeft de raad immers bij de behandeling van het bestemmingsplan Oostvlietplder niet gemeld dat er nog een procedure liep tegen bij de Raad van State. Volgens Hillebrand, omdat de gemeente geen partij is in die procedure. Als het college op de hoogte was van de procedure willen de vragenstellers weten, waarom de gemeente zich dan niet zelf als belanghebbende heeft gemeld bij de RvS. De relevante delen van het advies zouden alsnog naar de raad gestuurd moeten worden.

Tenslotte vragen CDA, GroenLinks, de SP en de ChristsenUnie zich af waar Hillebrand zich op baseert als hij stelt dat “een dergelijk besluit geen gevolgen zal kunnen hebben voor het genomen besluit” en dat er juist een groter bedrijventerrein mogelijk is (80ha), indien het advies wordt overgenomen?

Leiden Oostvlietpolder


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×