Leidse raad schrapt deel bezuinigingen

Woensdagavond heeft de Leidse gemeenteraad de taken- en efficiëncydiscussie afgerond. Met het aannemen van een flink aantal unaniem gesteunde wijzigingsvoorstellen heeft de raad een aantal bezuinigingsvoorstellen van het college teruggedraaid. Zo wordt er geen 250.000, maar ‘slechts’ 100.000 euro bezuinigd op Natuur- en Milieueducatie en hoeven scholen geen eigen bijdrage te gaan leveren voor de congiërges. Ook Homestart, de Onderwijswinkel, het Muziekcentrum, de Rechtswinkel en het Meldpunt discriminatie behouden hun subsidie. De hondenbelasting wordt afgeschaft. De wegvallende inkomsten daarvan worden gedekt door een verhoging van de OZB met zes euro per huishouden per jaar.

Ook sprak de raad zich unaniem uit voor de continuering van de woonlastencompensatie voor mensen van 65 jaar en ouder. Een motie van GroenLinks, de Pvda, de SP, het CDA, LWG/De Groenen en Leefbaar Leiden om het minimabeleid overeind te houden voor kinderen van ouders met een minumuminkomen werd weliswaar ontraden door het college, maar toch aangenomen. Alleen de VVD en D66 stemden tegen die motie.

Ondanks alle bezuinigingen heeft de raad voor twee nieuwe zaken geld vrijgemaakt. De dierenambulance kan rekenen op een subsidie van 5000 euro en de 70.000 euro die al eerder was uitgetrokken voor de stimulering van topsport in Leiden blijft overeind.

Leiden onderwijswinkel ted


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×