SGL wil afschaffing aanwezigheidsplicht colleges

Met de aankomende universitaire verkiezingen in zicht heeft de studentenpartij Studenten Groepering Leiden (SGL) een nieuw verkiezingsprogramma uitgebracht. Centraal in het programma staat de strijd tegen de ‘verschoolsing’ van het onderwijs. Volgens de SGL hebben studenten genoeg van ongeïnspireerde huiswerkklasjes. SGL-lijsttrekker Marc Rosier: “Op sommige colleges wordt alleen maar herkauwd wat er in de voorgeschreven boeken staat; bij andere moet je van tevoren zelfs huiswerk inleveren! Veel colleges kennen een aanwezigheidsplicht. Waarom moet je naar een college komen wanneer je niets bijleert? De SGL vindt dat de aanwezigheidsplicht afgeschaft moet worden. Zo is universitair onderwijs niet bedoeld”.

Rosier legt uit hoe universitair onderwijs volgens hem bedoeld is: “Het moet inspirerend zijn, studenten dwingen om zelf na te denken. Om dat te bereiken, moet het onderwijs kleinschaliger worden: in werkcolleges van meer dan 35 personen kun je niet discussiëren! Als de universiteit geen extra docenten wil aantrekken, moet zij de studenteninstroom maar beperken”. Ook moet de verwevenheid tussen onderwijs en onderzoek beter tot zijn recht komen, vindt Rosier: “Ook studenten die na afronding van de bachelor niet aan een masteropleiding beginnen, dienen met onderzoek in aanraking gekomen te zijn. De SGL stelt voor om bachelor studenten in hun derde jaar in onderzoek te laten participeren”.

De SGL pleit er verder voor de onderwijsprestaties van docenten voluit te laten meewegen bij carrièrebeslissingen. Rosier: “Op dit moment worden docenten niet afgerekend op hun onderwijsprestaties. Daarom ontbreekt voor hen de prikkel – anders dan hun intrinsieke motivatie – om goed onderwijs te geven”. Rosier ziet veel heil in openbare evaluaties, maar dan moet er wel wat gebeuren met geconstateerde tekortkomingen: “Laat studenten hun docenten beoordelen. Als uit deze evaluatie blijkt dat deze slecht Engels spreken, over onvoldoende didactische vaardigheden beschikken of niet met ICT uit de voeten kunnen, moeten zij cursussen volgen om hun kennis aan te vullen”.

Naast de kwaliteit van het onderwijs, doet de SGL in haar programma onder meer voorstellen om de studiebegeleiding te verbeteren, meer Leidse studenten een deel van hun studie in het buitenland te laten volgen (onder meer in het kader van de ‘League of European Research Universities’), readers goedkoper te maken, het Leidse verenigingsleven te stimuleren en het kamertekort aan te pakken.

Het is de derde keer dat SGL met een verkiezingsprogramma komt. “In 2002 waren we de eerste partij die met een programma kwam. Om duidelijk te maken waar we voor staan en aan te tonen dat we goed geïnformeerd zijn.”.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×