College presenteert plan voor nieuwe entree Leiden

Het Leidse College van Burgemeester & Wethouders presenteerde dinsdag het Masterplan Kijkplein Leiden. Dit omvangrijke plan zal een belangrijk deel van het gezicht van Leiden wijzigen en bestaat onder andere uit de uitbreiding en opwaardering van de Lakenhal, de bouw van een nieuwe parkeergarage en een nieuwe bestemming voor het Scheltemacomplex. “Het resultaat moet de entree van de stad kunnen opwaarderen tot poort van Leiden”, aldus een trotse wethouder Hessing. “Het moet het Leidsche Plein van Leiden worden”.

De uitvoering van het Masterplan, dat zijn bestaansrecht voornamelijk lijkt te ontlenen aan de lokale cultuurhistorie, zou zo’n 25 miljoen euro kosten, waarvan een dekkingsgraad van zo’n 85% al bereikt is. Het volgende College zal zich moeten inspannen om ook de laatste 15% dekkend te krijgen. Er wordt gehoopt op hulp uit het bedrijfsleven.

Volgens het plan kan de Lakenhal rekenen op een oppervlakteuitbreiding van 3000m². Bovendien zal er klimatisering plaatsvinden, wat eigenlijk niets anders betekent dan het optimaliseren van zaken als temperatuur en luchtvochtigheid. De aanwezige kunstwerken kunnen dan langer en beter behouden blijven. In eerdere plannen rondom de Lakenhal was er nog sprake van een ondergronds depot voor de opslag van niet-tentoongestelde objecten, maar daar heeft het College in verband met de kosten van afgezien.

De grote plannen voor de Lakenhal zijn nodig, omdat de Lakenhal niet meer voldoet aan de huidige eisen voor een museum en daarom begin 2004 haar museumcertificatie kwijtraakte. Het College is van plan om de Lakenhal status te geven in de museumwereld en kosten noch moeite daarvoor te sparen.

Om in ieder geval het huidige en wellicht het toekomstige tekort aan parkeerplaatsen op te heffen, wil het College in het derde kwartaal van 2005 beginnen met de bouw van een nieuwe parkeergarage bij Molen De Valk. De nieuwe garage moet plaats bieden aan 500 voertuigen en zal 3,9 miljoen euro kosten. Het College verwacht echter dat de halfverdiepte parkeergarage bij een bezettingsgraad van 20% jaarlijks zo’n 1,6 miljoen euro zal opbrengen. Het hellende dak van de garage zal dienst doen als een zogenaamd groen plein, dat vooral tijdens de zomer druk bezet zou moeten worden. “Ik ben blij dat er in deze collegeperiode herkenbare besluiten worden genomen op het gebied van parkeren”, verklaart wethouder Hessing.

Het Scheltemacomplex is inmiddels gerenoveerd en moet culturele activiteiten gaan huisvesten, overigens zonder dat het een museumstatus verwerft. Waarschijnlijk kan het Centrum Beeldende Kunst (CBK), dat inmiddels gefuseerd is met de Lakenhal, geheel 2005 in het Scheltemacomplex verblijven. In 2006 wordt het complex het toneel van de ontvangstzaal van het Rembrandtjaar. Over toneel gesproken: het toneelgezelschap van Paul Koek wil zich graag in Leiden vestigen en is een potentiële kandidaat om het Scheltemacomplex te betrekken. Uitgangspunt is in ieder geval dat de activiteiten binnen het Scheltemacomplex kostenneutraal zijn.

De komende tien weken is het Masterplan Kijkplein Leiden onderwerp van inspraak. Sommige onderdelen van het plan zijn nog niet concreet en het College ziet graag dat allerlei lokale instanties en organisaties meedenken over de plannen.

Advertentie

Leiden kijkplein


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×