Wijkraad Stevenshof organiseert Parkeerplaatsavond

De bewoners van de Stevenshof krijgen op 22 juni in het buurtcentrum de gelegenheid zich uit te spreken over het plan van de gemeente om 263 nieuwe parkeerplaatsen in de wijk aan te leggen. De bewoners zien de parkeerdruk als het grootste probleem in hun wijk. Naar aanleiding van inspanningen van de Wijkraad, gesteund door een vorig jaar verschenen parkeernotitie van D66, heeft de gemeente een plan gemaakt waarmee 263 nieuwe parkeerplekken worden gerealiseerd.

De Wijkraad zal op 22 juni door middel van detailtekeningen de bewoners informeren oer de plannen en nodigt hen uit om een mening te geven. Voor de aanleg van nieuwe parkeerplekken wordt géén groen geofferd en het moet de verkeersveiligheid ten goede komen. Soms wordt daarom de mogelijkheid van invoering van éénrichtingverkeer geopperd.

De parkeerplaatsavond is geen officieel gemeentelijk evenement, maar de Wijkraad vindt de plannen echter te belangrijk om niet aan bewoners voor te leggen. De Wijkraad krijgt bij de voorbereiding van de avond overigens wel alle medewerking van de gemeente.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×