Gemeente gaat vervuilers zwaarder beboeten

Het verkeerd aanbieden van huishoudelijk afval wordt sinds 1 juni strenger beboet. Voorheen werd per overtreding een boete van € 97 uitgeschreven, nu moet dat bedrag per verkeerd aangeboden vuilniszak worden betaald. De gemeente wil het verkeerd aanbieden van huishoudelijk afval zo verder ontmoedigen om de stad opgeruimd en schoon te houden. Medewerkers van de Reinigingscontrole zijn sinds kort in de hele stad actief om het aanbieden van afval te controleren en de eigenaren van verkeerd aangeboden afval te achterhalen.

Zwerfvuil bij wijkcontainers en losse, kapotte vuilniszakken op de stoep: de overlast van huishoudelijk afval is velen een doorn in het oog. Bovendien trekt het katten, meeuwen en ongedierte aan. Daarom bestaan er duidelijke regels voor het aanbieden van afval. Zo is het verboden om afval naast, bij of op de wijkcontainer te plaatsen en mogen losse vuilniszakken alleen op vastgestelde tijden en plekken op straat worden gezet. Bovendien moeten de plastic vuilniszakken goed zijn afgesloten, niet zwaarder wegen dan 8 kg en mogen ze geen glas, klein gevaarlijk afval en ander restafval bevatten.

Bij overtreding van de regels verhaalt de gemeente de extra kosten van het opruimen op de vervuiler. Per vuilniszak moet de overtreder een bedrag van € 97 betalen, dus bij vier vuilniszakken kost dat al 4 x € 97 = € 388.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×