V.l.n.r. Ben Poelmans, Rens de Graaf, burgemeester Jaensch, Marja Faassen, Rob Lever, Jeroen Weijermars. (Foto: Jan Frensen)

Vijf Koninklijke onderscheidingen in Oegstgeest tijdens lintjesregen

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen in Oegstgeest hebben vrijdag vijf Oegstgeestenaren een Koninklijke onderscheiding opgespeld gekregen door burgemeester Emile Jaensch. Vier van hen zijn benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau, een tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Allen worden geroemd vanwege hun betrokkenheid als vrijwilliger in Oegstgeest en de regio.

De ceremonie vond plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van Oegstgeest. Deze zaal zat afgeladen vol met familie, vrienden en collega’s van de gedecoreerden. Hier werden de, tot vanmorgen bijna allemaal onwetende, gedecoreerden een voor een toegesproken door burgemeester Jaensch. Na afloop richtte ook voorzitter van de Oranjevereniging Oegstgeest Linda van der Zon zich tot de aanwezigen. Van haar kregen de gedecoreerden ook nog een oranje sjaal en een uitnodiging voor een ontbijt bij FC Oegstgeest op de ochtend van Koningsdag.

Gedecoreerde Jeroen Weijermars over zijn onderscheiding als Ridder in de orde van Oranje Nassau

De volgende inwoners hebben dit jaar een onderscheiding gekregen:

De heer B.H.G. (Ben) Poelman – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Meneer Ben Poelman (77) is sinds 1983 hoofdredacteur van De Weergever, het verenigingsblad van de gelijknamige vereniging waarvan Poelman ook een van de oprichters is. Het doel van de vereniging is om kennis over oude geluidsapparatuur en geluidsdragers te behouden en uit te wisselen. Denk aan 78-toerenplaten, wasrollen, magneetbanden en vinylplaten. In de veertig jaar dat Poelman zich over het blad heeft ontfermd is het van gestencild briefje uitgegroeid tot een driemaandelijks kleurentijdschrift waarin belangrijk historisch werk wordt verricht. Het is hét standaardwerk geworden voor iedereen die iets wil weten over historische opnames, oude platenspelers en artiesten van weleer. Voor deze verdiensten op het terrein van materieel erfgoed is meneer Poelman benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw M.C.J. (Marja) Faassen-Briedé – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Naast haar 40-jarig dienstverband in het speciaal onderwijs bij de Korte Vliet School in Leiden heeft mevrouw Marja Faassen (74) altijd veel tijd vrijgemaakt als vrijwilliger. Ze is al zo’n 25 jaar vrijwilliger bij de Alrijne Zorggroep. Daar is ze betrokken bij de geestelijke verzorging van patiënten en helpt zij hen bij de transfer naar de ziekenhuiskapel. Al bijna net zo lang is mevrouw Faassen actief voor het Ronald Mc Donalds huis. Als gastvrouw ontvangt en begeleid ze gezinnen waarvan het kind is opgenomen in het LUMC. Daarnaast helpt ze bij het fondsenwerven. Ook was ze lange tijd actief op Kasteel Duivenvoorde. Ze gaf daar rondleidingen, hielp in de landgoedwinkel en bij concerten en culturele activiteiten. Voor al haar verdiensten op het terrein van welzijn, zorg en musea is zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer F.C.L. (Rens) de Graaf – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Meneer Rens de Graaf (78) is medeoprichter en secretaris van Stichting La Pellegrina te Oegstgeest. Deze stichting heeft tot doel het promoten van muziek van Tsjechische (Boheemse) componisten. Naast optredens in Tsjechië organiseert de stichting symfonische concerten in Nederland, als ook voor kleine ensembles met Tsjechische musici. Betrokkene is actief als organisator van concerten en programmamaker. Tevens trekt hij dirigenten en solisten aan. Daarnaast is hij sinds 2009 als vrijwilliger actief bij roei- en zeilvereniging Die Leythe te Leiden. Daar draait hij onder andere bardiensten, helpt hij bij activiteiten en geeft hij roeiles aan volwassenen, jeugd en junioren. Omdat hij zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen en anderen heeft gestimuleerd is hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer mr. Rob Lever – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Meneer Rob Lever (70) is sinds 1980 tot heden secretaris en vervolgens voorzitter van de Stichting Huisvesting Werkende Jongeren Leiden. Betrokkene zet zich al bijna 45 jaar belangeloos in voor de huisvesting van jongeren in Leiden vanaf 18 jaar oud. De stichting koopt daarvoor panden op en restaureert deze of start nieuwbouwprojecten. In het verlengde van zijn werk als advocaat bij La Gro Geelkerken Advocaten was Lever 22 jaar lid van de commissie bezwaarschriften bij de Raad voor Rechtsbijstand. Ook was hij lid en waarnemend deken bij de raad van toezicht bij de Haagse Orde van Advocaten. En was hij bestuurslid en voorzitter van de Vereniging Netlaw Advocatenkantoren. Voor zijn verdiensten op het terrein van volkshuisvesting en rechtsbescherming is hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer J.C.G. (Jeroen) Weijermars – Ridder in de orde van Oranje-Nassau

Meneer Jeroen Weijermars (53) zet zich sinds 1988 onbezoldigd in om mensen in beweging te krijgen. Hij richtte daarvoor de Stichting Sport in Beeld te Oegstgeest op. Hij is (mede-)initiatiefnemer en organisator van tal van sportevenementen zoals de Leidse Avondvierdaagse, de Drijvende IJsbaan, de Rotary Santa Run Leiden, de Leidse ZwemWaterWeek en de Leiden LadiesRun. Hij is vrijwilliger bij Sport Knowhow XL. En vervulde verschillende bestuursfuncties bij de Leidse Korfbalvereniging Sporting Trigon waar hij ook trainer en coach was. Daarnaast was hij 8 jaar lid van het bondsbestuur van de nationale korbalbond KNKV. Voor deze sportbond is hij nog steeds voorzitter van de regionale werkgroep Vereniging Centraal. En als commissaris bij de 3 October Vereeniging is nog altijd betrokken bij de organisatie van onder andere de Taptoe. Voor al zijn verdiensten op het terrein van sport en immaterieel cultureel erfgoed is hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

 • Ben Poelman
  Ben Poelman
 • Ben Poelman
  Ben Poelman
 • Marja Faassen
  Marja Faassen
 • Rob Lever
  Rob Lever
 • Rob Lever
  Rob Lever
 • Rens de Graaf
  Rens de Graaf
 • Jeroen Weijermars
  Jeroen Weijermars
 • Jeroen Weijermars
  Jeroen Weijermars

 

Advertentie

Maatschappij Oegstgeest Lintjesregen


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×