GroenLinks wil snel opvang voor daklozen

9

“De opvang van Leidse dak- en thuislozen laat nog steeds veel te wensen over”. Dat stelde GroenLinks-raadslid Anton Dronkers dinsdag in de gemeenteraadsvergadering waar hij wethouder Hans Buijing opriep om snel te zorgen voor een sluitende 24-uurs opvang voor deze groep mensen. Dronkers: “De openingstijden van de bestaande voorzieningen sluiten niet op elkaar aan. Daardoor moeten daklozen vaak buiten overnachten, terwijl het weer nu koud en guur wordt. Er is zelfs al sprake van nachtvorst.”

Wethouder Hans Buijing gaf aan dat het college van B en W hard werkt aan oplossingen: “We zijn bezig met een zoektocht naar locaties en middelen”. Eind oktober, begin november bespreekt het college de uitkomsten van die zoektocht, daarna worden de voorgestelde opvangplekken naar buiten gebracht. Het gaat dan minimaal om en meerjarige opvangplek. Buijing zegde wel toe dat de gemeente, net als vorig jaar, voor extra opvang zal zorgen als het echt koud wordt. “Maar voor een uitbreiding van de opvangtijden bij De Bakkerij hebben we gewoon nu geen middelen. Bovendien is er met de buurt afgesproken dat er geen toename van de overlast zal zijn”.

Delen

9 reacties

 1. Robin Sieval op

  Wij hebben reeds een brief gestuurd naar de wethouder om mee te denken over dit probleem.

  Winnersway is een 24 uurs opvang voor daklozen en verslaafden met een programma van 1 1/5 jaar om mensen weer terug in de maatschappij te helpen.

  Wij hebben in ons programma plaats voor 40 – 60 mannen. Indien er met ons mee wordt gedacht willen we graag nadenken voor ook een opvang voor vrouwen.

  Met vriendelijke groeten,

  Robin Sieval

  Hoofd begeleiding Winnersway

 2. Behoudens J. de Coo had de gemeenteraad er dinsdag geen moeite mee om een flink bedrag (ca. 6 ton) ter beschikking te stellen voor de voorbereiding van weer zo’n groots plan van B&W (Lammenschans, men vond het zelfs een hamerstuk). Het hoeveelste grote plan is dit eigenlijk? Voor die ruim 6 ton komt dan de zoveelste dure externe projectleider of -adviseur plus gevolg naar Leiden om een plan op te stellen. Het is dan bitter om te constateren dat er zogenaamd geen geld is voor een fatsoenlijk dak- en thuislozenbeleid. Het wordt nog bitterder als genoemd plan wel eens o.m. de sloop van (een groot deel van) de Fruitwijk zou kunnen betekenen, een wijk met goedkopere sociale huurwoningen waar veel vraag naar is en die zelfs woningcorporaties (nog?) liever laten staan. Maar met steeds weer nieuwe en grote prestigieuze plannen denken bestuurders nu eenmaal leuk te kunnen scoren in de media. Voor het bestaande is dan te weinig of geen geld. En de woningnood onder de laagstbetaalden? Ach wie kan het wat schelen! 🙁

 3. Jan-Jaap de Haan op

  Meneer Meijer, dat geld is bedoeld voor een onderzoek en een ruimtelijke schets, en dient dus juist om te bepalen wat de kansen en bedreigingen in het gebied zijn. Over inhoudelijk uitgangspunten (zoals behoud van sociale huur)spreekt de raad later aan de hand van een notitie, maar voor het schrijven daarvan (en het doen van onderzoek) heb je dus wel eerst geld nodig.

  Het spijt me om te moeten zeggen, maar meneer de Coo had zich slecht laten informeren door zijn vertegenwoordiger in de commissie Ruimte en Grond. Daar is onder andere ook besproken dat deze kosten worden doorberekend aan de ontwikkelaars die in het gebied aan de slag gaan.

   

 4. Greetje van Gruting op

  Er is een fatsoenlijke opvang voor dak-thuislozen.

  Er is dagopvang, nachtopvang, crisisopvang, dagbestedingsproject en sociaal pension. Er kan gegeten, koffie gedronken en gedouched worden, er kan medische, sociale en maatschappelijke hulp worden ingeroepen.

  Dus ga niet vertellen dat de opvang niet fatsoenlijk is.

  Dat één en ander niet ála minute op elkaar aansluit is misschien lastig, maar niet onoverkomelijk.

  Greetje van Gruting

  VVDfractie

 5. René Dentener op

  Dat Winnersway, die zogenaamd verslaafdenopvang, is trouwens weer zo’n reli-gerelateerde club. “Halleluja ! Eerst gebruikte ik drugs, maar nu heb ik het licht gezien.” Een soort healing à la Jomanda. Kennelijk storten allerlei geloofsgemeenschappen zich nu op de dak- en thuislozenmarkt. Naast Boeddhistische Zenmonniken nu ook de Grote Opdracht Gemeente, een soort evangelisatieclub. Ik denk dat ik de Katholieke kerk maar eens ga wijzen op deze zeer lucratieve markt, zodat het opeens weer heel druk wordt in de RK-kerkgemeenten…

  Overigens werd ik vandaag benaderd door een dakloze mevrouw afkomstig uit Groningen, die alhier bij SoZa tweewekelijks een voorschot krijgt maar vond dat ik haar ook nog wel 10,– Euro kon lenen. Nu ben ik geen bank van lening, dus dat leek mij geen goed idee. Het geeft wel te denken, dat er van enige aanzuigende werking uit andere delen van het land toch wel sprake kan zijn.

 6. “Overigens werd ik vandaag benaderd door een dakloze mevrouw afkomstig uit Groningen, die alhier bij SoZa tweewekelijks een voorschot krijgt (…). Het geeft wel te denken, dat er van enige aanzuigende werking uit andere delen van het land toch wel sprake kan zijn.”

  Het is zelden verstandig de eerste de beste voorbijganger op zijn/haar woord te geloven. Eén persoon uit Groningen lijkt me overigens nog geen bewijs voor een aanzuigende werking van wat dan ook; misschien bevindt de dame in kwestie zich morgen wel in pakweg Eindhoven of Hengelo.

  Echter, mevrouw Van Grutings bijkans lyrische schildering van het dak- en thuislozenparadijs Leiden zou wel eens een aanzuigende werking van ongekende omvang kunnen veroorzaken.

 7. Quote:// Echter, mevrouw Van Grutings bijkans lyrische schildering van het dak- en thuislozenparadijs Leiden zou wel eens een aanzuigende werking van ongekende omvang kunnen veroorzaken.//

  Ja mooi en ik ik hou ook zeker van woordspelletjes, maar dit laat onverlet één van de kernpunten waar de dak- en thuislozenproblematiek betrekking op heeft. Namelijk, het uitblijven van afspraken en een soort van verdeelseutel voor dak- en thuislozenopvang tussen gemeenten die met deze problematiek te maken hebben. Het zogenaamde cliënt-volgsysteem is een stapje in die richting, maar duidelijk nog niet genoeg. Hoewel de wettelijke regels omtrent privacybescherming (w.o. de WBP) natuurlijk een belemmering kunnen vormen, moet het toch mogelijk zijn om tussen gemeenten gegevens uit te wisselen inzake de doelgroep. Het beleidsstuk van de ambtelijke staf van wethouder Buijng, dat hopelijk blijk geeft van een meer integrale aanpak van het dak- en thuislozenprobleem, wacht ik met interesse af.

  Overigens meneer Meijer; ik spreek wel vaker dan de eerder genoemde mevrouw dak- en thuislozen aan en weet heel goed hoe zij in Leiden terecht zijn gekomen. Er zitten ook bijvoorbeeld Oosteuropeanen tussen van buiten het EU-grondgebied, die hier met allerlei optimistische toekomstverwachtingen (die niet klopten) terecht kwamen en nu wegens geldgebrek niet naar hun moederland kunnen terugkeren. Ook al willen zij dit zelf graag. Voor deze groep zou er een mogelijkheid van een remigratieregeling moeten bestaan. Om dit soort gevallen te voorkomen verstrekken Nederlandse ambassades in de risicolanden zelf sinds een aantal jaren duidelijke(r) informatie aan potentiële migranten die hun veelal niet-kloppende toekomstverwachting m.b.t. hun kansen in Westeuropese landen bijstelt.

 8. Nog steeds is er geen oplossing voor verslaafden en daklozen in omgeving Leiden, overal elders zijn wachtlijsten, wat is er tegen de stichting Winnersway? Wat maakt het uit of men halleluja roept? De daklozen en verslaafden worden in inder geval daadwerkelijk geholpen, deze mensen hebben niets te verliezen want ze zijn dakloos en uitgestoten in de maatschappij. De gemeente Leiden zou dit moeten ondersteunen. Graag nog eens aandacht ervoor en kijk zelf eerst rond in de stichting en heb geen vooroordeel!!

 9. Als de verslaafden/ daklozen er zelf geen problemen mee hebben om te verblijven bij een christelijke opvang! Dan zijn zij toch geholpen. Sandra.

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline