Pvda verwijt VVD 'dubbele moraal'

De oproep van de VVD aan burgemeester Lenferink om zijn functie als voorzitter van de Pieterskerk zo snel mogelijk ter beschikking te stellen, is de Leidse Pvda-fractie in het verkeerde keelgat geschoten. Via de site van de Pvda trekt fractievoorzitter Conny Broeyer fel van leer tegen de Leidse liberalen die ze een dubbele moraal verwijt. Niet alleen is ze het hardgrondig met de VVD oneens, ook wijst ze er fijntjes op dat Marijke Van Dobben de Bruijn in haar dubbelrol als VVD-raadslid en voorzitter van K&O in een veel kwetsbaarder positie verkeert.

Broeyer: “Ik zou niet durven te beweren dat ze misbruik heeft gemaakt van haar machtspositie, maar daartoe bestond wel de gelegenheid. Als voorzitter van dit bestuur moest ze het gemeentebestuur en de gemeentelijke dienst Cultuur en Educatie te hulp roepen, toen er binnen die organisatie een aantal forse problemen speelde. Voor deze hulp was ze afhankelijk van het College van B&W (op z’n minst één van de wethouders) en de dienst C&E. Die wethouder en C&E moet ze in haar rol als raadslid ook controleren. Kan dit er niet makkelijk toe leiden dat haar verzoek om steun welwillend wordt ontvangen? De wethouder(s) en C&E willen haar als controleur immers graag te vriend houden? Leuk voor K&O, maar minder voor de rest van de stad”.

Broeyer wijst erop dat sinds de dualisering gemeenteraadsleden geen deel meer uitmaken van het stadsbestuur, maar juist een controlerende taak hebben gekregen. Raadsleden moeten juist daarom voorzichtiger zijn dan leden van het college, bij het vervullen van maatschappelijke (bestuurs)functies. “Zelf heb ik daarom het voorzitterschap van het LVC neergelegd toen ik in de gemeenteraad was gekozen,” aldus Broeyer.

Advertentie

Leiden spl


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×