Gemeenteraad stemt in met begroting 2005

De Leidse gemeenteraad heeft woensdagavond ingestemd met de begroting 2005. Alleen de SP en LWG/De Groenen stemden tegen. De rest van de raad kon wel instemmen met de begroting, maar niet nadat bijna 20 moties en vijf amendementen waren aangenomen. Ook kreeg de raad tal van toezeggingen van het college over zaken die de de raad komende tijd alsnog (anders) wil regelen. Nadat Leiden in april al voor miljoenen bezuinigingen doorvoerde in de Taken- en Efficiencydiscussie, worden ook in deze begroting weer een aantal bezuinigingen doorgevoerd.

Eén van de bezuinigingsvoorstellen van het college was die op de schooltuinen. De scholen moeten deze vanaf 1 januari zelf bekostigen of externe partners aantrekken. Om de scholen daarvoor meer tijd te gunnen, diende GroenLinks een motie in om de schooltuinen een jaar langer te financieren. Daarvoor wilde de partij in elk geval 22.000 euro beschikbaar stellen die niet wordt uitgegeven, omdat de ijsbaan op de Beestenmarkt niet doorgaat. Dat had volgens wethouder Van der Sande (financiën) geen zin. “Langer in stand houden kost 65.000 euro dus dan moet u ook dat hele bedrag beschikbaar stellen”. De motie werd aangepast en de raad ging akkoord. Alleen de ChristenUnie stemde tegen, omdat er nog geen concrete dekking voor de 65.000 euro is. Ook de VVD vond dat een lastige afweging, maar stemde toch voor.

 

Advertentie

Leiden bankjesweg


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×