PvdA pleit voor impuls klein groen in Leiden

De Partij van de Arbeid heeft het kleine groen in Leiden eens goed bekeken en komt tot de conclusie dat er snel een impuls moet worden gegeven aan het onderhoud, de kwaliteit en de toegankelijkheid van het groen. Vooral in Leiden Noord staat het kleine groen er treurig bij, zo constateren fractievoorzitter Conny Broeyer en duo-raadslid Roelof van Laar na een rondgang door Leiden Noord en Leiden Zuid-west. Met klein groen in Leiden bedoelt de PvdA de groenbakken, bomen en perken die in alle wijken te vinden zijn.

Roelof van Laar: “Vooral het groen in Leiden Noord staat er verpieterd bij, daar moet echt snel iets gebeuren. Groen in de stad moet de leefomgeving verbeteren. Nu staat het er vaak zo zielig bij dat Leidenaren eerder treurig worden van het groen dan dat het bijdraagt aan een prettige leefomgeving.”

In Leiden Zuid-West is relatief veel klein groen. Ook het onderhoud is hier op veel plekken goed. De PvdA constateert echter dat de toegankelijkheid nog van alles te wensen over laat. Sommige groenzones zijn met een ijzeren balk omgeven om mensen te ontmoedigen van het groen te genieten. “Een paar bankjes, speeltoestellen of eenvoudige wandelpaden zouden hier een wereld van verschil maken,” aldus van Laar die ook in Leiden Zuid-West aandacht vraagt voor het onderhoud van het groen: “Op verschillende plekken in de wijk is het groen kaal, staat er veel onkruid of is er geen groen meer te bekennen waar dat wel zou moeten staan. Hier moet snel verbetering in komen.”

In Leiden Noord is de situatie veel erger dan in Zuid-West. Roelof van Laar: “In heel Leiden Noord zijn nauwelijks mooie groene plekjes te ontdekken. Het meeste groen staat er zielig bij. Veel kale grond, dode planten en onkruid en weinig groen om van de genieten. Ik ben echt geschrokken van de situatie in Noord.”

Ook de tevredenheid van Leidenaren met het groen staat in verschillende wijken onder druk, zo blijkt uit de Leefbaarheidsmonitor 2004. Zo blijkt dat de tevredenheid over het groen van Leidenaren in bijvoorbeeld Leiden Noord de laatste jaren sterk gedaald is.

De PvdA wil dat het College van Burgemeester en Wethouders actie onderneemt. Samen met woningbouwcorporaties en bewoners moet er een impuls worden gegeven aan het groen in de stad. Volgens van Laar hoeft die impuls niet heel veel te kosten: “Als ook woningbouwcorporaties hun verantwoordelijkheid nemen en bewoners worden gestimuleerd om mee te doen kan er met eenvoudige middelen een grote winst behaald worden.”

Advertentie

Leiden bankjesweg


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×