Leidse neerlandici herdenken 150e sterfdag van Siegenbeek

In 1797 werd Matthijs Siegenbeek aan de Leidse universiteit benoemd als eerste hoogleraar in de Nederduitse welsprekendheid. Zijn leerstoel was in feite het begin van de universitaire neerlandistiek. Hij overleed op 26 november 1854. De alumnivereniging van de opleiding Nederlands, die genoemd is naar Siegenbeek, staat op vrijdag 26 november stil bij de 150ste sterfdag van deze eerste neerlandicus.

Onder auspiciën van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde organiseert alumnivereniging Siegenbeek een discussie over het belang van Matthijs Siegenbeek voor het vak. Verdient hij, als grondlegger van de neerlandistiek, een biografie? Hebben zijn taalkundige opvattingen het overleefd? Of wordt zijn betekenis zwaar overschat – een wat saaie geleerde, omhooggevallen bij gebrek aan gewicht? Wat zegt ons het begin van de universitaire neerlandistiek nu nog? ‘De’ neerlandistiek bestaat immers niet meer…

De avond begint met twee korte inleidingen op leven en werk van Siegenbeek. Daarna zal het panel van vier leden – biograaf en historicus Willem Otterspeer, taalkundige Jan Noordegraaf, publiciste Elsbeth Etty en neerlandicus George Vis – het nut en belang van onze eerste hoogleraar in de neerlandistiek afwegen. De discussie wordt geleid door Coen Gelinck, voorzitter van de alumnivereniging.

Belangstellenden kunnen deelnemen aan deze discussieavond. De toegang is gratis. De bijeenkomst begint om 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur) en vindt plaats in de UR-zaal van het Academiegebouw (Rapenburg 73, Leiden). Informatie en aanmelding (vóór 24 november a.s.): Korrie Korevaart (tel. 071-527 3084; k.korevaart@let.leidenuniv.nl). Zie ook www.siegenbeek.nl.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×