Herschikking taken binnen college

De Pvda-wethouders Hillebrand en Buijing hebben hun portefeuilles onderling herschikt. In de nieuwe verdeling is Ron Hillebrand de eerstverantwoordelijke wethouder voor alle regionale aangelegenheden, terwijl Hans Buijing zich concentreert op de onderwerpen wonen, zorg en welzijn.

De herschikking was nodig, door een aantal ontwikkelingen. Zo zorgt de komende invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ervoor dat de wethouder Zorg verdergaande verantwoordelijkheden zal krijgen. Ook landelijk speelt Buijing een belangrijke rol in het proces tussen rijk en gemeenten.

Tegenover deze taakverzwaring voor Buijing staat de vorming van de regio Holland Rijnland. Door de fusie tussen de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek vragen regionale aangelegenheden minder bestuurlijke aandacht. Omdat zaken als woonruimteverdeling en woonvisie steeds meer in regionaal verband worden aangepakt, gaan deze zaken naar wethouder Hillebrand.

In de nieuwe taakverdeling gaat wethouder Buijing over wonen, zorg en welzijn, het woonwagenbeleid, woonboten, de WVG, de Vangnetregeling en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten. Hillebrand wordt verantwoordelijk voor de lokale woonvisie, woonruimteverdeling, woningproductie, wonen en de regio, de fysieke pijler van het GSB, studentenhuisvesting en wikontwikkeling en herstructurering.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×