Thom de Graaf op werkbezoek in Leiden

Wie op zaterdag in Winkelcentrum de Kopermolen rondloopt ziet hem sowieso regelmatig de weekboodschappen doen, maar maandagmiddag brengt stadsgenoot Thom de Graaf een officieel bezoek aan Leiden. De minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties bezoekt alle GSB-steden om een beeld te krijgen van het Grotestedenbeleid in de praktijk. Het bezoek aan Leiden heeft als hoofdonderwerp ‘integratie’.

Het werkbezoek begint met een overleg met het college van B&W om te horen hoe het Grotestedenbeleid in Leiden vorm krijgt en op welke punten Rijk en gemeente elkaar de komende tijd nog kunnen versterken. Vanaf 13.30 uur legt minister De Graaf in gezelschap van de wethouders Wim de Boer en Hans Buijing diverse werkbezoeken af. Allereerst gaat het gezelschap naar de Ithada moskee aan de Bonairestraat. Daar krijgt de minister een toelichting op de nieuwbouwplannen voor de moskee en de participatie van de Marokkaanse gemeenschap in het wijkontwikkelingsplan Leiden-Noord.

Aansluitend bezoekt de minister in buurthuis en bibliotheek ’t Spoortje aan de Bernhardkade enkele projecten die mede vanuit GSB-geld gefinancierd zijn. Dat zijn het digitale lokaal, Tam Tam en het huiskamerproject van Marokkaanse meiden. Van 15.00-16.00 uur wordt een discussiebijeenkomst gehouden in buurthuis ‘t Spoortje. Onder leiding van Wim de Boer, wethouder Grotestedenbeleid, gaat de minister in gesprek met bewoners van de Slaaghwijk en Leiden-Noord. Ook vrijwilligers, beroepskrachten en deelnemers aan de eerder genoemde projecten zijn hierbij aanwezig.

Onderwerp van gesprek is de integratie en participatie van Leidse inwoners van Marokkaanse afkomst. Hoe leven we samen in Leiden? Voelen de wijkbewoners zich thuis in de wijk, is er sprake van een botsing tussen waarden en normen of meer in het algemeen tussen allochtonen en autochtonen? Ervaart men een spanning tussen de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst. En zo ja, hoe gaan we daar dan mee om?

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×