D66 Leiden tegen sluiting Groenoordhallen

In de commissie Economie en Verkeer is afgelopen donderdag gedebatteerd over de plannen voor het Groenoordhallen-gebied, als onderdeel van de herstructurering van Leiden-Noord. In de huidige plannen willen B & W het gebied vooral bestemmen voor woningbouw. D66 is het daarmee oneens. Niet alle vrijkomende gebieden in de stad moeten automatisch voor woningbouw worden bestemd. Een stad is behalve om in te wonen ook een stad om in te werken. Daarvoor zijn grote economische functies van levensbelang. “Er kan daarom geen besluit tot sluiting genomen worden voordat duidelijk wordt wat de economische consequenties van een dergelijk besluit zijn. Ook moet vooraf duidelijk worden in welke vervangende ruimtes organisatoren terecht zouden kunnen,” aldus D66-raadslid sabine Verschoor.

D66 vindt dat niet afdoende is onderzocht of de Groenoordhallen kunnen blijven bestaan en zo ja in welke vorm. Verschoor: “Sluiting van de Groenoordhallen betekent het verlies van een grote economische en culturele functie in de stad. Het is van groot belang dat er ruimte blijft voor overdekte evenementen en popconcerten. De Groenoordhallen hebben daarbij ook een regionale functie. Wel zullen de Groenoordhallen wellicht moeten worden aangepast aan de eisen van de huidige tijd. Te denken valt aan een multifunctioneel gebouw dat bijvoorbeeld ook kan worden gebruikt als congresruimte en voor sportevenementen.”

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×