GroenLinks stelt wenselijkheid bedrijfsterrein ter discussie

Nu de Raad van Staten afgelopen week voor de tweede keer in vier jaar tijd een streep haalde door de Leidse plannen om in de Oostvlietpolder een bedrijventerrein aan te leggen, wil de Leidse GroenLinksfractie de toekomst van deze polder opnieuw bekijken. “Na deze tweede afwijzing, volgend op de eerder afwijzing uit 1999, zal naar de mening van GroenLinks Leiden de discussie over de Oostvlietpolder een ander karakter krijgen: De wenselijkheid van het bedrijventerrein Oostvlietpolder zal opnieuw ter discussie moeten worden gesteld,” aldus raadslid Jos Posthuma die bovendien grote vraagtekens zet bij de luchtige reactie van het College op de niet malse uitspraak van de Raad van State: “De tot nu toe gevolgde strategie van het College geeft geen vertrouwen voor de haalbaarheid voor de toekomst.”

Posthuma stelt constateert dat de Raad van State een hard oordeel velt over de goedkeuring van de plannen door de Provincie: “Het optimisme van het College van B&W , bij monde van de verantwoordelijk wethouder Hillebrand, is onterecht gebleken. De afwijzing van de RvS betekent dat de aanleg van een bedrijventerrein, een ecologische zone en andere zaken voorlopig geen doorgang kan vinden. Hiermee leidt de gemeente Leiden forse imagoschade. Ook naar de regio toe, waarmee een gezamenlijk bedrijventerreinenstrategie wordt gevoerd.”

“Dit oordeel heeft niet alleen betrekking op de voorbereiding door de Provincie, maar treft de Gemeente Leiden evenzeer. Het College van B&W zal uitleg moeten geven waarom is ingeschat dat het verleggen van de “Rode contour” door de Provincie voldoende zou zijn om een herhaling van 1999, toen het gehele bestemmingsplan voor het eerst werd vernietigd, te voorkomen.Niet alleen is de oude onderbouwing van het bestemmingsplan ten tweede male niet goed gekeurd. Ook de nieuwe bestuurlijke voorbereiding en onderbouwing zijn op veel punten verworpen.”

Advertentie

Leiden oostvliet


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×