Het historische doosje, dat open- en dichtgedraaid kan worden zal €295,- gaan kosten en wordt uitgegeven in een gelimiteerd aantal van 2500 exemplaren door Het Nederlandsche Muntenhuis, antwoordnummer 11120, 1000 PD Amsterdam. Van elk verkocht exemplaar worden 10 Euro’s geschonken aan de Nederlandse Hartstichting “Door omstandigheden ben ik nogal betrokken bij het werk van deze stichting” aldus Willem Vis.

'Schroefdaalder' voor jubileum Beatrix

De bekende munt- en penningontwerper Willem Vis uit Hazerswoude heeft voor het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Beatrix op eigen initiatief een zogenoemde schroefdaalder ontworpen. Deze doosjes, gemaakt van munten of penningen, werden voor het laatst een eeuw geleden gemaakt. Plaatjes of munten met politieke of persoonlijke gebeurtenissen vormden vaak de inhoud. Het deksel van het bronzen doosje toont een recent portret van de vorstin met hoed, speels verwerkt in de cirkel.Op de keerzijde van het doosje is haar wapen aangebracht: schild en kroon op de voorgrond, omgeven door eikenbladeren die staan voor kracht, duurzaamheid, waarheid en dapperheid en met lauwertakken die huldiging, eerbaarheid, zuiverheid en ingetogenheid symboliseren. Willem Vis: “Zo omsluit de penning als het ware het Koninklijk Huis van Hare Majesteit en de taak die zij gedurende 25 jaar heeft vervuld.”

De schroefdaalder is gevuld met drie dunne zilveren penningen die gravures tonen van de paleizen van Beatrix: haar werkpaleis Noordeinde, haar residentie Huis ten Bosch en het Koninklijk Paleis in Amsterdam voor officiële plechtigheden. Op de keerzijde van elke penning is de B gegraveerd met daar doorheen een tak van oranjeappels en de jaartallen die het jubileum markeren. De bekende Belgische meestergraveur Paul Huybrechts heeft de gravures ontworpen en uitgevoerd.

Advertentie

Geen categorie


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×